"pomieścić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomieścić" po polsku — Słownik angielsko-polski

pomieścić [TRANSITIVE]

czasownik
 1. seat ****
  • mieścić, pomieścić (np. określoną liczbę widzów) [TRANSITIVE]
   The concert hall can seat five hundred people. (Sala koncertowa może pomieścić pięćset osób.)
   How many guests can we seat? (Ilu gości możemy pomieścić?)
 2. accommodate **
  • pomieścić (mieć wystarczającą ilość miejsca) [TRANSITIVE]
   This lecture hall is able to accommodate up to 100 students. (Ta sala wykładowa jest w stanie pomieścić do 100 studentów.)
   New car park will accommodate over 200 cars. (Nowy parking pomieści ponad 200 samochodów.)
 3. contain ****
  • opanować, pomieścić (emocje) [TRANSITIVE]
   Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
   I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
   link synonim: check