"contain oneself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contain oneself" po angielsku — Słownik polsko-angielski

collect oneself
contain oneself

idiom
 1. opanować się
czasownik
 1. zawierać (mieścić w sobie, składać się z) [TRANSITIVE]
  The box contained some old clothes. (Pudełko zawierało trochę starych ubrań.)
  Does it contain proteins? (Czy to zawiera białka?)
  Did it contain any information that you didn't tell me? (Czy to zawierało jakieś informacje, o których mi nie powiedziałeś?)
 2. kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś) [TRANSITIVE]
  We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
  We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
  We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 3. opanować, pomieścić (emocje) [TRANSITIVE]
  Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
  I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
  link synonim: check

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.