ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"hamować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hamować" po polsku

hamować

czasownik
 1. brake **   [INTRANSITIVE]
  He started braking when he saw a child on the road. (On zaczął hamować, gdy zobaczył dziecko na drodze.)
 2. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) formal [TRANSITIVE]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 3. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [TRANSITIVE]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 4. inhibit *
 5. stunt *
  • spowalniać (rozwój czegoś), hamować (wzrost czegoś)
   Inappropriate teaching may stunt the learning potential of children. (Niewłaściwe nauczanie może zahamować potencjał dzieci do uczenia się.)
 6. restrain *
 7. hamper *
 8. impede
 9. cramp
 10. hinder *
 11. strangle
  • tłumić (np. protest), hamować (np. rozwój)
 12. staunch , stanch American English
 13. rein *
 14. suppress *
 15. subdue
 16. immunosuppress
 17. grind to a halt
phrasal verb
 1. pull back *
  • wycofywać się, hamować
   The army pulled back from the battlefield. (Armia wycofała się z pola bitwy.)
 2. crack down on something
 1. throw back
idiom
 1. put the brakes on
 2. keep in check

hamować, hamować się

czasownik
 1. curb **  
phrasal verb
 1. keep somebody back
czasownik
 1. apply the brakes
  • wcisnąć hamulec, zahamować formal
   You can't put your foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time. (Nie możesz wciskać pedału gazu i hamulca jednocześnie.)

"hamować" — Słownik kolokacji angielskich

throw back kolokacja
 1. throw czasownik + back particle = powstrzymywać, hamować
  Bardzo silna kolokacja

  More than anything in his life he wanted to throw back every bit of the food they'd forced down him.

  Podobne kolokacje:
keep in check kolokacja
 1. keep czasownik + check rzeczownik = trzymać w ryzach, hamować, powstrzymywać
  Zwykła kolokacja

  I do not see that they are being kept in check at all.

  Podobne kolokacje:
grind to a halt kolokacja
 1. grind czasownik + halt rzeczownik = zatrzymywać się, hamować (np. samochód)
  Luźna kolokacja

  At the same time, economic growth is expected to grind to a halt.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo