"hamować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hamować" po polsku

hamować

obrazek do "brake" po polsku
czasownik
 1. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś), hamować (rozprzestrzenianie się czegoś) [przechodni]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
 2. brake **   [nieprzechodni]
  He started braking when he saw a child on the road. (On zaczął hamować, gdy zobaczył dziecko na drodze.)
 3. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) oficjalnie [przechodni]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 4. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [przechodni]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 5. inhibit *
 6. stunt *
  • spowalniać (rozwój czegoś), hamować (wzrost czegoś)
   Inappropriate teaching may stunt the learning potential of children. (Niewłaściwe nauczanie może zahamować potencjał dzieci do uczenia się.)
 7. restrain *
 8. hamper *
 9. impede
 10. cramp
 11. hinder *
 12. strangle
  • tłumić (np. protest), hamować (np. rozwój)
 13. staunch , stanch AmE
 14. rein *
 15. suppress *
 16. subdue
 17. immunosuppress
 18. grind to a halt
phrasal verb
 1. pull back *
  • wycofywać się, hamować
   The army pulled back from the battlefield. (Armia wycofała się z pola bitwy.)
 2. crack down on something
 1. throw back
idiom
 1. put the brakes on
 2. keep in check

hamować, hamować się

czasownik
 1. curb **  
phrasal verb
 1. keep somebody back
czasownik
 1. apply the brakes

"hamować" — Słownik kolokacji angielskich

throw back kolokacja
 1. throw czasownik + back particle = powstrzymywać, hamować
  Bardzo silna kolokacja

  More than anything in his life he wanted to throw back every bit of the food they'd forced down him.

  Podobne kolokacje:
keep in check kolokacja
 1. keep czasownik + check rzeczownik = trzymać w ryzach, hamować, powstrzymywać
  Zwykła kolokacja

  I do not see that they are being kept in check at all.

  Podobne kolokacje:
grind to a halt kolokacja
 1. grind czasownik + halt rzeczownik = zatrzymywać się, hamować (np. samochód)
  Luźna kolokacja

  At the same time, economic growth is expected to grind to a halt.

  Podobne kolokacje: