TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zatrzymywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatrzymywać się" po polsku

zatrzymywać się

obrazek do "stop" po polsku
czasownik
 1. stop , *****
  • zatrzymywać się, stawać [przechodni/nieprzechodni]
   Could you stop here, please? (Czy mógłbyś się, proszę, tutaj zatrzymać?)
   He stopped to admire the view. (On zatrzymał się, aby podziwiać widok.)
   She stopped and took a picture. (Ona stanęła i zrobiła zdjęcie.)
   Buses stop here. (Autobusy zatrzymują się tutaj.)
   link synonim: call
  • zatrzymywać się, zostawać (gdzieś)  BrE potocznie [nieprzechodni]
   I stopped in Berlin for a few days. (Zatrzymałem się w Berlinie na kilka dni.)
   Do you want to stop in Wrocław? (Chcesz się zatrzymać we Wrocławiu?)
 2. pause ***
  • przerywać, zatrzymywać się [nieprzechodni]
   Let's pause for a moment, I need to rest. (Zatrzymajmy się na moment, potrzebuję odpocząć.)
   Can we pause our training? I'm exhausted. (Czy możemy przerwać nasz trening? Jestem wyczerpany.)
 3. halt **   [nieprzechodni]
  If you do not halt, we will open fire. (Jeśli się nie zatrzymacie, otworzymy ogień.)
 4. grind to a halt
  • zatrzymywać się, hamować (np. samochód)
 5. come to rest
phrasal verb
 1. pull up **
  • zatrzymywać się (samochodem)
   We pulled up at a small café. (Zatrzymaliśmy się pod małą kawiarnią.)
   Pull up here, I want to get out of the car. (Zatrzymaj się tutaj, chcę wysiąść z auta.)
   link synonim: stop
   zobacz także: pull over
 2. put up **
czasownik
 1. keep *****
  • trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
   May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
   You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
  • zatrzymywać (sprawiać, że ktoś przybędzie później, niż planował) [przechodni]
   I won't keep you any longer, but I hope you learned something. (Nie będę cię dłużej zatrzymywać, ale mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś.)
 2. pause ***
 3. retain oficjalnie **
 4. detain *
 5. check *****
 6. impede
 7. intercept *
  • zatrzymać, zatrzymywać
   Sir, the vessel has already changed course to intercept us. (Sir, ten statek właśnie zmienił kurs, by nas zatrzymać.)
 8. withhold *
 9. trap ***
  • zatrzymywać (np. ciepło, wodę) [przechodni]
   Don't open the window, we have to trap the heat. (Nie otwieraj okna, musimy zatrzymać ciepło.)
   Trap the rain water - we have nothing left to drink! (Zatrzymaj deszczówkę - nie zostało nam nic do picia!)
 10. reserve ***
 11. abort
 12. impound
 13. hold , *****
 14. ixnay AmE potocznie
 15. thraw ScoE
idiom
 1. sit on somebody ***  
  I don't want to sit on you for too long. (Nie chcę cię za długo zatrzymywać.)
phrasal verb
 1. hold somebody up  
czasownik
 1. buttonhole somebody
phrasal verb
 1. keep on somebody * , keep somebody on
 2. head somebody off  
  She headed the burglar off and waited for the police. (Ona zatrzymała włamywacza i czekała na policję.)
  The police headed the thief off on the street. (Policja zatrzymała złodzieja na ulicy.)
 3. hold somebody back
 4. take somebody in ** , także: take in somebody **
  • zatrzymać kogoś (np. na policji)  BrE przestarzale
   He took Mike in for 48 hours. (Zatrzymał Mike'a na 48 godzin.)
   The police have taken your husband in for drunk driving. (Policja zatrzymała twojego męża za jazdę po pijanemu.)
 5. pick somebody up , pick up somebody ****
czasownik
 1. save ****
  • zajmować, zatrzymać (np. miejsce dla kogoś) [przechodni]
   Save me a place at your table. (Zajmij mi miejsce przy swoim stoliku.)
   I'll be late, save me a seat. (Spóźnię się, zajmij mi siedzenie.)
 2. break *****
  • zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
   This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
   Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 3. collar , **
 4. estop
phrasal verb
 1. hold back *
 2. stomp out
obrazek do "stay" po polsku
czasownik
 1. stay *****
  • zostać, zatrzymać się (pozostać w jakimś miejscu) [nieprzechodni]
   Please stay in the car. (Proszę zostać w samochodzie.)
   If I were you I'd stay at home tomorrow night. (Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.)
   Will you stay with us? (Czy zostaniesz z nami?)
   We're staying at a nice hotel. (Zatrzymaliśmy się w przyjemnym hotelu.)
   link synonim: remain
 2. call , *****
 3. draw to a halt
 4. come to a stop
 5. park yourself
phrasal verb
 1. call at
  • przybyć gdzieś, zatrzymać się
   We called at Germany on the third day of the journey. (Przybyliśmy do Niemczech w trzeci dzień naszej podróży.)
   Whilst in Holland, where did you call at? (Podczas pobytu w Holandii, gdzie się zatrzymaliście?)
 2. hoe in , hoe into something
 1. take a beat potocznie
phrasal verb
 1. lock something in
  • zatrzymywać coś (np. zapach)
   I really liked her smell - I wish I could lock it in forever. (Naprawdę spodobał mi się jej zapach - chciałbym móc go zatrzymać na zawsze.)
   I will lock these memories in and never let go. (Zatrzymam te wspomnienia i nigdy nie odpuszczę.)

"zatrzymywać się" — Słownik kolokacji angielskich

pull up kolokacja
 1. pull czasownik + up particle = zatrzymywać się (samochodem)
  Bardzo silna kolokacja

  He took the hand and pulled himself up out of the water.

  Podobne kolokacje:
put up kolokacja
 1. put czasownik + up particle = zatrzymywać się (gdzieś)
  Bardzo silna kolokacja

  "We just want to put up something for the people who gave their lives."

  Podobne kolokacje:
come to rest kolokacja
 1. come czasownik + rest czasownik = zatrzymywać się, stawać
  Zwykła kolokacja

  They then fall to earth and come to rest at the bottom of a river.

  Podobne kolokacje:
grind to a halt kolokacja
 1. grind czasownik + halt rzeczownik = zatrzymywać się, hamować (np. samochód)
  Luźna kolokacja

  At the same time, economic growth is expected to grind to a halt.

  Podobne kolokacje: