"przestawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestawać" po polsku

przestawać

czasownik
 1. stop , *****
  • przestawać, przerywać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I wish the rain would stop for a moment. (Chciałbym, żeby przestało choć na chwilę padać.)
   I stopped smoking a year ago. (Przestałem palić papierosy rok temu.)
   He stopped eating to tell us a joke. (On przerwał jedzenie, żeby opowiedzieć nam kawał.)
   link synonim: cease
 2. drop , *****
  • przestawać (np. coś robić) [TRANSITIVE]
   "Do you still play basketball?" "No, I dropped it because of my knee problems." ("Czy nadal grasz w koszykówkę?" "Nie, przestałem to robić ze względu na moje problemy z kolanem.")
   I dropped school because I hated it. (Przestałam chodzić do szkoły, bo jej nienawidziłam.)
  • przestawać (mówić o czymś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   "Jill really likes Mike!" "Drop it! I don't want everyone to know!" ("Jill bardzo lubi Mike'a!" "Przestań o tym mówić! Nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli!")
   He didn't want to talk about the accident and told me to drop it. (Nie chciał rozmawiać o wypadku i kazał mi przestać o tym mówić.)
 3. bag ****
  • przestawać, porzucać (np. jakąś czynność) American English informal
   I couldn't bear the temperature and bagged mowing the lawn. (Nie mogłem znieść temperatury i porzuciłem koszenie trawy.)
 4. hold , *****
 5. ixnay American English informal
czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich nakazem, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. quit ***
 3. stow
 4. break *****
phrasal verb
 1. leave off
 2. cut it out   spoken
  You always complain. Cut it out already! (Ciągle narzekasz. Przestań wreszcie!)
idiom
 1. leave it out
czasownik
 1. persist **
 2. persister

powered by  eTutor logo