BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pick up somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pick up somebody" po angielsku

pick somebody up
pick up somebody ****

phrasal verb
 1. odbierać kogoś
  Could you pick me up from the station? (Czy mógłbyś odebrać mnie ze stacji?)
 2. podjechać po kogoś
  I need to pick up mom at 7. (Muszę podjechać po mamę o 7.)
 3. zatrzymać kogoś, aresztować kogoś
idiom
 1. podrywać kogoś, poderwać kogoś
  You must see the girl I picked up yesterday. (Musisz zobaczyć dziewczynę, którą wczoraj poderwałem.)
 2. podnosić kogoś na duchu, polepszać komuś humor
phrasal verb
 1. podnosić coś, brać na ręce
 2. zbierać coś (np. owoce)
 3. sprzątać coś, uporządkować coś American English
 4. odbierać coś, zgarniać coś (np. nagrodę, pocztę)
  I picked up the package from the airport. (Odebrałem przesyłkę z lotniska.)
 5. przynosić coś (kupić i przynieść) informal
 6. zarazić się czymś, złapać coś (chorobę) informal
  Where did you pick up this terrible flu? (Gdzie zaraziłeś się tą przebrzydłą grypą?)
 7. pozbierać coś (np. z ziemi)
 8. nauczyć się czegoś, podłapać coś
  It's easier to pick up English when among Englishmen. (Łatwiej jest nauczyć się języka przebywając wśród Anglików.)
 9. złapać coś, wychwycić coś (np. zapach), wyłapać coś, zauważyć coś
 10. złapać coś, wychwycić coś (np. sygnał radiowy)
  I couldn't pick up my favourite radio station. (Nie mogłam złapać mojej ulubionej radiostacji.)
 11. wybierać coś (o drodze, którą chcemy podróżować)
 12. złapać coś (np. tramwaj lub autobus)
 13. podkreślać coś, uwypuklać coś (o kolorze)
 14. wykrywać (np. chorobę)
rzeczownik
 1. furgonetka, pick-up, pikap
  Jack drives a red pickup truck. (Jack jeździ czerwoną furgonetką.)
  She didn't see the pickup truck anywhere. (Ona nie widziała nigdzie tej furgonetki.)
  He went back to his pickup. (On poszedł z powrotem do swojej furgonetki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek)
  Everyone was listening, so he picked the subject up again. (Wszyscy słuchali, więc zaczął temat na nowo.)
  Stop picking this topic up, nobody wants to talk about it! (Przestań zaczynać ten temat na nowo, nikt nie chce o tym rozmawiać!)
 2. poprawiać się, polepszać się (o sytuacji)
  here: to rise, to improve
  The situation in our company is picking up. (Sytuacja w naszej firmie poprawia się.)
  Their financial situation picked up after he got a promotion. (Ich finansowa sytuacja polepszyła się po tym, jak on dostał awans.)
 3. odbierać (telefon)
  Pick up, please! (Odbierz, proszę!)
  The phone was ringing for ten minutes and nobody picked up. (Telefon dzwonił przez dziesięć minut i nikt nie odebrał.)
 4. nabierać sił, zwiększać się (np. wiatr)
  The waves were bigger, because the wind was picking up. (Fale były większe, ponieważ wiatr nabierał sił.)
  The wind is picking up, let's go home. (Wiatr się zwiększa, chodźmy do domu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. podnieść się (z ziemi), wstać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. podnieść się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "pick up somebody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pick up somebody" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo