Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"podkreślać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podkreślać coś" po polsku

czasownik
 1. emphasize *** , emphasise BrE
  • podkreślać, uwypuklać, eksponować [przechodni]
   to stress something to show that it is important
   The politician emphasized the main points. (Polityk podkreślił główne punkty.)
   The police emphasize the importance of security. (Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.)
   link synonim: highlight
 2. highlight *** , także: hilite potocznie
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [przechodni]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 3. accent , **
 4. offset *
 5. foreground *
 6. underline , underscore AmE *
 7. accentuate

podkreślać coś

phrasal verb
 1. point something up
 2. show something off  
  He showed his words off with expressive gestures. (On podkreślał swoje słowa ekspresyjnymi gestami.)
 3. pick something up , pick up something ****
czasownik
 1. stress something ****
  • podkreślić coś, zaakcentować coś
   He stressed that it wasn't our fault. (On podkreślił, że to nie była nasza wina.)
   She stressed her personal needs. (Ona podkreśliła swoje osobiste potrzeby.)
   How should this word be stressed? (Jak to słowo powinno być akcentowane?)
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *
 2. set something off

Powiązane zwroty — "podkreślać coś"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
podkreślanie = highlighting +3 znaczenia

powered by  eTutor logo