"akcentować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akcentować" po polsku

akcentować

czasownik
 1. stress ****
  • akcentować, kłaść akcent (wypowiadając słowo, zdanie) [TRANSITIVE]
   The word "hamburger" is stressed on the first syllable. (W wyrazie "hamburger" akcent pada na pierwszą sylabę.)
   How should this word be stressed? (Gdzie pada akcent w tym słowie?)
 2. emphasize *** , emphasise British English
  • akcentować (sposobem mówienia) [TRANSITIVE]
   He emphasizes the words funnily. (On zabawnie akcentuje słowa.)
   She emphasized the last word. (Ona zaakcentowała ostatnie słowo.)
 3. accent , **
  • akcentować, zaakcentować
   He accents words funnily. (On zabawnie akcentuje słowa.)
 4. accentuate

Powiązane zwroty — "akcentować"

rzeczownik
akcent = accent +4 znaczenia
akcentowanie = stressing +1 znaczenie
czasownik
idiom
Zobacz także: akcentować za mocno

powered by  eTutor logo