Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"podkreślać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podkreślać" po polsku

podkreślać

czasownik
 1. emphasize *** , emphasise BrE
  • podkreślać, uwypuklać, eksponować [przechodni]
   to stress something to show that it is important
   The politician emphasized the main points. (Polityk podkreślił główne punkty.)
   The police emphasize the importance of security. (Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.)
   link synonim: highlight
 2. highlight *** , także: hilite potocznie
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [przechodni]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 3. accent , **
  • podkreślać, podkreślić
   I needed a color to accent my face. (Potrzebowałem koloru, który podkreśli moją twarz.)
 4. offset *
 5. foreground *
 6. underline , underscore AmE *
 7. accentuate
czasownik
 1. stress something ****
  • podkreślić coś, zaakcentować coś
   He stressed that it wasn't our fault. (On podkreślił, że to nie była nasza wina.)
   She stressed her personal needs. (Ona podkreśliła swoje osobiste potrzeby.)
   How should this word be stressed? (Jak to słowo powinno być akcentowane?)
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *
 2. set something off