GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"podkreślenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podkreślenie" po polsku

podkreślenie

rzeczownik
 1. underline , underscore AmE , także: underbar
 2. accentuation
 3. underlining  
 4. underscoring  
czasownik
 1. stress something ****
  • podkreślić coś, zaakcentować coś
   He stressed that it wasn't our fault. (On podkreślił, że to nie była nasza wina.)
   She stressed her personal needs. (Ona podkreśliła swoje osobiste potrzeby.)
   How should this word be stressed? (Jak to słowo powinno być akcentowane?)
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *
 2. set something off
idiom
 1. make a point of something
czasownik
 1. emphasize *** , emphasise BrE
  • podkreślać, uwypuklać, eksponować [przechodni]
   to stress something to show that it is important
   The politician emphasized the main points. (Polityk podkreślił główne punkty.)
   The police emphasize the importance of security. (Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.)
   link synonim: highlight
 2. highlight *** , także: hilite potocznie
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [przechodni]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 3. offset *
 4. foreground *
 5. underline , underscore AmE *
 6. accentuate
czasownik
 1. accent , **

Powiązane zwroty — "podkreślenie"

przysłówek
zaiste (używane jako podkreślenie "very") = indeed
poważnie (podkreślenie ważności czegoś) = seriously
czasownik
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
podkreślanie = highlighting +3 znaczenia
wykrzyknik
zatem (używane jako podkreślenie tego, co się mówi) = well
przymiotnik
wierutny (podkreślenie, jak złe coś jest) = arrant