ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"podkreślić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podkreślić" po polsku

czasownik
 1. stress something ****
  • podkreślić coś, zaakcentować coś
   He stressed that it wasn't our fault. (On podkreślił, że to nie była nasza wina.)
   She stressed her personal needs. (Ona podkreśliła swoje osobiste potrzeby.)
   How should this word be stressed? (Jak to słowo powinno być akcentowane?)
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *
 2. set something off
idiom
 1. make a point of something

podkreślić

czasownik
 1. accent , **
  • podkreślać, podkreślić
   I needed a color to accent my face. (Potrzebowałem koloru, który podkreśli moją twarz.)
czasownik
 1. emphasize *** , emphasise British English
  • podkreślać, uwypuklać, eksponować [przechodni]
   to stress something to show that it is important
   The politician emphasized the main points. (Polityk podkreślił główne punkty.)
   The police emphasize the importance of security. (Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.)
   link synonim: highlight
 2. highlight *** , także: hilite potocznie
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [przechodni]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 3. offset *
 4. foreground *
 5. underline , underscore American English *
 6. accentuate

Powiązane zwroty — "podkreślić"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
podkreślanie = highlighting +3 znaczenia
inne
Zobacz także: coś niebywale dobregowyrażenie używane, aby podkreślić czyjąś samolubnośćfraza używana, aby podkreślić, że coś jest bardzo trudnegest szefa kuchni wykonywany, aby podkreślić wykwintność danego daniapodkreślać czyjeś zaletyprzysłowie używane, aby podkreślić, że ludzie potrafią przejawiać dziwne zachowaniapowiedzenie używane, aby podkreślić, że dana rzecz jest praktycznapowiedzenie używane, gdy chcemy podkreślić, że ktoś jest w stanie zaprzeczeniaużywane, aby podkreślić, że obrona w sądzie na własną rękę nie przynosi korzyścizaklinać sięstereotypowe określenie używane, aby podkreślić, że osoby innej rasy niż biała często się spóźniająktoś nie będzie ci wdzięczny za zrobienie czegośfraza używana, aby podkreślić, że dany obrót spraw był spodziewanyużywane by podkreślić, że osoba krytykująca nas zachowuje się tak samowyrażenie używane, aby podkreślić, że nie ma się nic do ukryciadzięki za nicno jasnewykrzyknienie używane by podkreślić coś lub sygnalizujące zaskoczenieżartowałemto nie jest do kogoś podobnekoniec tematuwystarczy odrobinawyrażenie używane, aby podkreślić, że kto powinien być wdzięczny za to, co otrzymał i nie żądać czegoś lepszegopowiedzenie używane, aby podkreślić, że samochwalstwo jest w żadnym stopniu obiektywną opinią na temat swojej pracy czy osiągnięćdo bani być na twoim miejscu

powered by  eTutor logo