"uwypuklać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwypuklać coś" po polsku

czasownik
 1. feature ****
 2. emphasize *** , emphasise British English
  • podkreślać, uwypuklać, eksponować [TRANSITIVE]
   to stress something to show that it is important
   The politician emphasized the main points. (Polityk podkreślił główne punkty.)
   The police emphasize the importance of security. (Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.)
   link synonim: highlight
 3. highlight *** , także: hilite informal
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [TRANSITIVE]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 4. foreground *
 5. accentuate
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *

Powiązane zwroty — "uwypuklać coś"

przymiotnik
wypukły = raised +9 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo