Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"uwypuklenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwypuklenie" po polsku

uwypuklenie

rzeczownik
 1. accentuation
czasownik
 1. feature ****
 2. emphasize *** , emphasise BrE
  • podkreślać, uwypuklać, eksponować [przechodni]
   to stress something to show that it is important
   The politician emphasized the main points. (Polityk podkreślił główne punkty.)
   The police emphasize the importance of security. (Policja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa.)
   link synonim: highlight
 3. highlight *** , także: hilite potocznie
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [przechodni]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 4. foreground *
 5. accentuate
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *

Powiązane zwroty — "uwypuklenie"

przymiotnik
wypukły = raised +9 znaczeń
rzeczownik
grdyka (uwypuklenie krtani widoczne na przedniej stronie szyi u mężczyzn) = Adam's apple
wypukłość = bulge +8 znaczeń
uwypuklanie = highlighting +3 znaczenia
Zobacz także: uchyłek