TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uwydatnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwydatnienie" po polsku

uwydatnienie

rzeczownik
 1. enhancement *
  • poprawa, rozszerzenie, zwiększenie, podniesienie, uwydatnienie, spotęgowanie
   Only in this way, through the enhancement of the role and contribution of individual workers, will the market achieve its potential. (Tylko w ten sposób - dzięki zwiększeniu roli i wkładu poszczególnych pracowników - rynek może osiągnąć swój potencjał.)
   Your intelligence enhancement work was brilliant. (Twoja praca dotycząca rozwijania inteligencji była genialna.)
 2. accentuation
czasownik
 1. feature ****
 2. highlight *** , także: hilite potocznie
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [przechodni]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 3. enhance , ***
 4. emphasize *** , emphasise BrE
  • uwydatniać (np. kształty figury) [przechodni]
   This dress emphasized her breasts. (Ta sukienka uwydatniła jej piersi.)
   These trousers emphasize your wide hips. (Te spodnie uwydatniają twoje szerokie biodra.)
 5. accentuate
 6. signalize AmE , signalise BrE
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *

Powiązane zwroty — "uwydatnienie"

przymiotnik
wydatny = prominent +3 znaczenia
przysłówek
rzeczownik
Zobacz także: nie uwydatniać