TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"enhancement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "enhancement" po angielsku

enhancement *

rzeczownik
  1. poprawa, rozszerzenie, zwiększenie, podniesienie, uwydatnienie, spotęgowanie
    Only in this way, through the enhancement of the role and contribution of individual workers, will the market achieve its potential. (Tylko w ten sposób - dzięki zwiększeniu roli i wkładu poszczególnych pracowników - rynek może osiągnąć swój potencjał.)
    Your intelligence enhancement work was brilliant. (Twoja praca dotycząca rozwijania inteligencji była genialna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.