PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"wzmacnianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzmacnianie" po polsku

wzmacnianie

rzeczownik
 1. reinforcement *
  • wzmacnianie (konstrukcji), czynienie mocniejszym (np. materiału)
   Such an unstable construction will need a solid reinforcement. (Taka niestabilna budowla potrzebuje solidnego wzmocnienia.)
 2. strengthening
 3. amplification
 4. reinvigorating
 5. buttressing
 6. toughening
 7. enhancing
 8. reinforcing
 9. intensifying
 10. energising British English , energizing American English
 11. magnifying  
 12. bolstering
 13. fortifying
 14. reasserting
czasownik
 1. toning
czasownik
 1. back *****
  • podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [TRANSITIVE]
   This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
   This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 2. empower * , także: impower
 3. brace **
 4. harden *
 5. rivet
 6. undergird
 7. gather force
 8. eke
czasownik
 1. enhance , ***
  • zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) [TRANSITIVE]
   Now he's building a big factory which will enhance the village. (Obecnie on buduje olbrzymią fabrykę, co wzmocni wioskę.)
   Knowledge of a foreign language will enhance your chances to get this job. (Znajomość języka obcego zwiększy twoje szanse na zdobycie tej pracy.)
   We should enhance the quality of our products. (Powinniśmy podnieść jakość naszych produktów.)
  • wzmacniać, uwydatniać (np. smak) [TRANSITIVE]
   Add some sauce to enhance the taste of the meat. (Dodaj trochę sosu, żeby uwydatnić smak mięsa.)
 2. tone *** , tone up
  • wzmacniać, wzmocnić (np. mięśnie, ciało)
   I need to tone my muscles. (Muszę wzmocnić moje mięśnie.)
   She goes to the gym to tone up her body. (Ona chodzi na siłownię, aby wzmacniać swoje ciało.)
 3. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 4. lace *
  • zaprawiać, wzmacniać
   Their story is laced with irony. (Ich historia jest zaprawiona ironią.)
   She laces her tea with vodka. (Ona zaprawia swoją herbatę wódką.)
 5. tighten **
 6. strengthen **
  • wzmacniać (np. wartość waluty), umacniać (np. gospodarkę) [TRANSITIVE]
   This company will strengthen our local economy. (Ta firma umocni naszą lokalną gospodarkę.)
 7. intensify *
 8. bolster *
  • wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
   Then there is the question of how to bolster our sovereignty. (Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.)
   We need to bolster our defenses in preparation for the incoming war. (Musimy wzmocnić nasze systemy obronne w przygotowaniu na nadchodzącą wojnę.)
 9. amplify
 10. energize American English , energise British English
 11. magnify  
  The hot summer magnified the tensions in the community. (Gorące lato wzmocniło konflikty w społeczeństwie.)
 12. buttress
 13. toughen
 14. fortify
 15. reinvigorate
 16. reassert
 17. underpin
 18. toughen up
 19. upbuild
phrasal verb
 1. build up **
 2. fade in
phrasal verb
 1. firm something up
phrasal verb
 1. fade something in
 2. beef something up

powered by  eTutor logo