"magnify" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "magnify" po angielsku — Słownik polsko-angielski

magnify

czasownik
  1. powiększać, wyolbrzymiać
    Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
    He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
  2. wzmacniać
    The hot summer magnified the tensions in the community. (Gorące lato wzmocniło konflikty w społeczeństwie.)
  3. wysławiać, gloryfikować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.