KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"powiększać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiększać" po polsku

czasownik
 1. expand ***
 2. widen *
phrasal verb
 1. add to something ***
 2. bring something up , bring up something **
 3. blow something up , blow up something *
  • powiększać coś (np. zdjęcie)
   Blow the picture up, please, I want to see the details. (Powiększ to zdjęcie, proszę. Chcę zobaczyć szczegóły.)
   We saw him in the upper corner of the picture after we blew it up. (Zobaczyliśmy go w górnym rogu zdjęcia po tym, jak je powiększyliśmy.)

powiększać

czasownik
 1. add *****   [przechodni]
  To add the picture click the left button. (Aby powiększyć obraz, należy kliknąć lewy przycisk.)
  The agent added the photo so that he could see the face of the murderer. (Agent powiększył zdjęcie, aby zobaczyć twarz mordercy.)
 2. compound **
 3. enlarge *  
  Could you enlarge this picture? (Czy mógłbyś powiększyć to zdjęcie?)
 4. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 5. heighten *
 6. augment ,
 7. amplify
 8. accrue
 9. supersize
  • powiększać (danie)  AmE
 10. aggrandize AmE , aggrandise BrE
czasownik
 1. extend ***
 2. zoom in  
 3. quintuplicate
 4. embiggen   potocznie
phrasal verb
 1. bulk something out

powered by  eTutor logo