BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyolbrzymiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyolbrzymiać" po polsku

wyolbrzymiać

czasownik
 1. exaggerate *
 2. magnify
  • powiększać, wyolbrzymiać
   Some people have a tendency to magnify every minor fault in others. (Niektórzy mają tendencję wyolbrzymiania każdej drobnej wady innych.)
   He magnified the importance of this document. (On wyolbrzymił powagę tego dokumentu.)
 3. overstate
 4. overplay
 5. hyperbolize , także: hyperbolise BrE
 6. over-egg
 7. overspeak
idiom
 1. draw the longbow
 2. lay it on thick
 3. pour it on
  • przesadzać, wyolbrzymiać potocznie
   I think you are pouring it on - he is not so bad. (Wydaje mi się, że przesadzasz - on nie jest taki zły.)

Powiązane zwroty — "wyolbrzymiać"

przymiotnik
olbrzymi = huge +18 znaczeń
rzeczownik
olbrzym = giant +6 znaczeń
wyolbrzymianie = hyperbolizing , także: hyperbolising BrE +2 znaczenia

powered by  eTutor logo