BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"olbrzymi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "olbrzymi" po polsku

olbrzymi

przymiotnik
 1. huge ****
  • olbrzymi, ogromny
   Her flat is huge. (Jej mieszkanie jest ogromne.)
   "Is their house big?" "Big? It is huge!" ("Czy ich dom jest duży?" "Duży? Jest ogromny!")
   link synonimy: enormous, terrific
 2. enormous ***
  • olbrzymi, ogromny
   The hole in the wall was enormous. (Dziura w ścianie była ogromna.)
   You've been an enormous help to me. (Byłeś dla mnie ogromną pomocą.)
   That in itself is an enormous change from recent years. (Już to stanowi ogromną zmianę w porównaniu do ostatnich lat.)
   zobacz także: large, huge, great
 3. tremendous **
  • zawrotny, olbrzymi
   He was driving with tremendous speed, it's a miracle he's alive! (On jechał z zawrotną prędkością, to cud, że żyje!)
   He has a tremendous wealth, but lives very modestly. (On ma olbrzymi majątek, ale żyje bardzo skromnie.)
  • ogromny, olbrzymi, kolosalny
   It was a tremendous mistake. (To był ogromny błąd.)
   This makes a tremendous difference. (To robi ogromną różnicę.)
   zobacz także: infinite
 4. immense *
 5. gigantic *
 6. mammoth
 7. colossal
 8. gargantuan
 9. jumbo
 10. thundering
 11. pharaonic
 12. giant-size  
 13. giant-sized  
 14. Brobdingnagian
 15. giantlike
 16. walloping
 17. Cyclopean
 18. decuman
 19. enorm
rzeczownik
 1. giant ***
  • olbrzym, wielkolud (w bajkach dla dzieci) [COUNTABLE]
   The giant was very friendly. (Wielkolud był bardzo przyjazny.)
   Beware of the evil giants. (Wystrzegaj się złych olbrzymów.)
  • olbrzym (o roślinie, zwierzęciu, człowieku dużych rozmiarów) [COUNTABLE]
   Most of the basketball players are giants. (Większość koszykarzy to giganci.)
   Your dog is a giant, it's really scary. (Twój pies to olbrzym, jest naprawdę straszny.)
 2. titan
 3. hulk
 4. colossus
 5. Goliath
 6. giant star
 7. Brobdingnagian

powered by  eTutor logo