ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ogromny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogromny" po polsku

ogromny

obrazek do "huge" po polsku obrazek do "enormous" po polsku obrazek do "weighty" po polsku Fat big big buck bunny
przymiotnik
 1. great ***** , także: gt.
  • wielki, ogromny (na dużą skalę, w dużym zakresie)
   I spent a great deal of time here. (Spędziłem tutaj ogromną ilość czasu.)
   It was a great pity that he died so young. (To była wielka szkoda, że zmarł tak młodo.)
   This book was a great success in the USA. (Ta książka odniosła wielki sukces w USA.)
   He had great hopes that it would work. (On miał wielkie nadzieje, że to zadziała.)
   zobacz także: enormous
 2. huge ****
  • olbrzymi, ogromny
   Her flat is huge. (Jej mieszkanie jest ogromne.)
   "Is their house big?" "Big? It is huge!" ("Czy ich dom jest duży?" "Duży? Jest ogromny!")
   link synonimy: enormous, terrific
 3. enormous , ***
  • olbrzymi, ogromny
   The hole in the wall was enormous. (Dziura w ścianie była ogromna.)
   You've been an enormous help to me. (Byłeś dla mnie ogromną pomocą.)
   That in itself is an enormous change from recent years. (Już to stanowi ogromną zmianę w porównaniu do ostatnich lat.)
   zobacz także: large, huge, great
 4. vast , ***
 5. massive ***
  • ogromny, duży
   A massive thank you to all of our fans. (Ogromne podziękowanie dla naszych fanów.)
   His house is massive. (Jego dom jest ogromny.)
 6. tremendous **
  • ogromny, olbrzymi, kolosalny
   It was a tremendous mistake. (To był ogromny błąd.)
   This makes a tremendous difference. (To robi ogromną różnicę.)
   zobacz także: infinite
 7. immense *
 8. striking **
  • uderzający (o podobieństwie), ogromny (o kontraście)
   There is striking similarity between them. (Między nimi jest uderzające podobieństwo.)
 9. sweeping *
  • ogromny (np. postęp), daleko idący (o zmianach)
   This is a sweeping change in the city's infrastructure. (To daleko idąca zmiana w infrastrukturze miasta.)
 10. terrific **
  • ogromny, niesamowity
   We've experienced a terrific increase in temperature. (Mieliśmy ogromny wzrost temperatury.)
   W tym znaczeniu "terrific" używamy z rzeczownikiem.
   link synonimy: great, huge
 11. awesome , *
  • ogromny, robiący wrażenie (przerażający i zadziwiający równocześnie)
   This waterfall is awesome! It's huge! (Ten wodospad robi wrażenie! Jest gigantyczny!)
   I feel an awesome responsibility. (Czuję ogromną odpowiedzialność.)
 12. formidable *
 13. lavish *
  • hojny, szczodry, obfity, suty, ogromny, niezwykły
   This dinner was lavish. I could eat everything I wanted. (Ten obiad był obfity. Mogłem zjeść wszystko, co chciałem.)
   My grandpa is very lavish. He gave me 100 dollars. (Mój dziadek jest bardzo hojny. On dał mi 100 dolarów.)
 14. unlimited *
 15. monumental *
 16. cosmic , * , także: cosmical
 17. weighty
 18. monstrous
 19. mighty *
 20. prodigious
 21. seismic , także: seismal
 22. howling
 23. horrendous
 24. whopping   potocznie
 25. gargantuan
 26. epic *
 27. mind-boggling
 28. stupendous , także: stupendious dawne użycie
 29. immeasurable , także: immensurable
 30. outsized
 31. king-size , king-sized
  • wielki, ogromny (np. łoże, materac)
 32. thundering
 33. outsize
 34. thumping , thumping great
 35. pharaonic
 36. giantlike
 37. overbrimming
 38. astronomic , astronomical *
 39. mahoosive British English potocznie
 40. moby   potocznie
 41. concentrative
 42. huge great British English język mówiony , enormous great British English język mówiony  
 43. Pantagruelian dawne użycie  
 44. enorm
 45. immane
 46. beastie
idiom
 1. big fat
  • wielki, ogromny, określenie używane do podkreślenia czegoś
   He is a big fat liar! (Jest wielkim kłamcą!)
   My father drives a big fat truck. (Mój ojciec jeździ wielką ciężarówką.)
   The enemy dropped a big fat bomb on our base. (Nieprzyjaciel zrzucił ogromną bombę na naszą bazę.)
 1. biblical *
prefiks
 1. mega-  
przysłówek
 1. fabulous * , także: phabulous slang

Powiązane zwroty — "ogromny"

przysłówek
ogromnie = greatly +27 znaczeń
przymiotnik
rzeczownik

powered by  eTutor logo