"ogromnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogromnie" po polsku

ogromnie

Tired Man That is a great question. Unfortunately, there is no one right
przysłówek
 1. deeply ***
  • głęboko (dla podkreślenia emocji), ogromnie (przykro)
   I was deeply moved by your speech. (Byłem głęboko poruszony twoją przemową.)
   My decision deeply hurt my parents. (Moja decyzja głęboko zraniła moich rodziców.)
   I am deeply sorry for that. (Jest mi ogromnie przykro z tego powodu.)
   We are deeply concerned about the situation in your country. (Jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją w waszym kraju.)
 2. greatly **
  • bardzo, ogromnie, znacznie
   I think we could help Iraq greatly in this area. (Myślę, że moglibyśmy bardzo Irakowi pomóc w tym zakresie.)
   They both strongly feel that their son changed greatly since meeting you. (Oni oboje twierdzą, że ich syn znacznie zmienił się odkąd się poznaliście.)
 3. overwhelmingly *
 4. enormously *
 5. hugely
  • ogromnie, niezwykle
   Their son is a hugely talented boy. (Ich syn jest niezwykle utalentowanym chłopcem.)
   It is the beginning of a hugely important chapter in my life. (To jest początek niezwykle ważnego rozdziału w moim życiu.)
 6. wildly *
  • ogromnie, bardzo (np. kochać kogoś)
 7. tremendously
  • ogromnie (np. ważny, radować się)
   very much
 8. immensely
 9. distinctly *
 10. acutely
 11. massively
 12. immeasurably
 13. prodigiously
 14. monumentally
 15. screamingly
 16. inestimably  
 17. sweepingly
 18. hugeously  
 19. drop-dead
 20. weightily
 21. thunderingly
 22. mind-bogglingly
 23. deuced
 24. formidably
  • ogromnie (skomplikowany)
 25. super , **
  • bardzo, ogromnie  AmE język mówiony
   I'm super tired. (Jestem bardzo zmęczony.)
   She was super grateful for our help. (Ona była ogromnie wdzięczna za naszą pomoc.)
   I saw that he was super happy because of our presence. (Widziałem, że on był bardzo szczęśliwy z powodu naszej obecności.)
 26. mountainously
 27. whaling
 28. whopping
 29. more than a little
przymiotnik
 1. howlingly

powered by  eTutor logo