"ogromnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ogromnie" po polsku — Słownik angielsko-polski

ogromnie

Tired Man That is a great question. Unfortunately, there is no one right
przysłówek
 1. greatly **
  • bardzo, ogromnie, znacznie
   I think we could help Iraq greatly in this area. (Myślę, że moglibyśmy bardzo Irakowi pomóc w tym zakresie.)
   They both strongly feel that their son changed greatly since meeting you. (Oni oboje twierdzą, że ich syn znacznie zmienił się odkąd się poznaliście.)
 2. overwhelmingly *
 3. enormously *
 4. hugely
  • ogromnie, niezwykle
   Their son is a hugely talented boy. (Ich syn jest niezwykle utalentowanym chłopcem.)
   It is the beginning of a hugely important chapter in my life. (To jest początek niezwykle ważnego rozdziału w moim życiu.)
 5. wildly *
  • ogromnie, bardzo (np. kochać kogoś)
 6. tremendously
  • ogromnie (np. ważny, radować się)
   very much
 7. immensely
 8. distinctly *
 9. acutely
 10. massively
 11. immeasurably
 12. prodigiously
 13. monumentally
 14. hugeously  
 15. screamingly
 16. inestimably  
 17. sweepingly
 18. thunderingly
 19. mind-bogglingly
 20. drop-dead
 21. weightily
 22. deuced
 23. formidably
  • ogromnie (skomplikowany)
 24. super **
  • bardzo, ogromnie American English spoken
   I'm super tired. (Jestem bardzo zmęczony.)
   She was super grateful for our help. (Ona była ogromnie wdzięczna za naszą pomoc.)
   I saw that he was super happy because of our presence. (Widziałem, że on był bardzo szczęśliwy z powodu naszej obecności.)
 25. mountainously
 26. whaling
 27. whopping
 28. more than a little
przymiotnik
 1. howlingly