"nieograniczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieograniczony" po polsku — Słownik angielsko-polski

nieograniczony

przymiotnik
 1. endless **
  • niewyczerpany, niezliczony, nieograniczony (np. cierpliwość, zasoby)
   Hurry up! We don't have an endless amount of time. (Pospiesz się! Nie mamy nieskończonej ilości czasu.)
   A teacher has to have endless patience. (Nauczyciel musi mieć nieograniczoną cierpliwość.)
   Your patience is endless, how do you do that? (Twoja cierpliwość jest niewyczerpana, jak ty to robisz?)
 2. unlimited *
 3. unrestricted
 4. indefinite
 5. boundless
 6. unrestrained
 7. free *****  
  With this contract you have a free Internet access. (Z tą umową masz nieograniczony dostęp do Internetu.)
  With these tickets, you have a free access to all films. (Z tymi biletami masz nieograniczony wstęp na każdy film.)
 8. plenary
 9. unconstrained
  • nieograniczony (bez ograniczeń)
   His mind was unconstrained by the grim reality. (Jego umysł nie był ograniczony ponurą rzeczywistością.)
 10. unhindered
 11. unbounded
 12. untrammelled British English , untrammeled American English
 13. uncapped
 14. unmeasured
 15. nonrestricted  
 16. unconfined
 17. uncontainable  
 18. undelimited  
 19. tameless
 20. illimitable
 21. uncontained
 22. borderless
 23. unreserved
 24. uncurbed
 25. fineless literary
idiom
 1. free and clear
czasownik
 1. limit ****
  • limitować, ograniczać [TRANSITIVE]
   Try to limit phone usage at work. (Spróbuj ograniczyć używanie telefonu w pracy.)
   If you limit your daily calorie intake, you will lose weight. (Jeżeli zmniejszysz dziennie spożycie kalorii, to schudniesz.)
 2. restrict **
  • ograniczać (np. czyjeś prawa, wolność) [TRANSITIVE]
   These regulations seriously restrict the rights of the minorities living in this country. (Te przepisy poważnie ograniczają prawa mniejszości żyjących w tym państwie.)
 3. confine **   [TRANSITIVE]
  In the previous job I was confined to doing only one thing. (W poprzedniej pracy byłem ograniczony do robienia tylko jednej rzeczy.)
 4. curb **
  • ograniczać (np. wydatki, podatki)
   We have to curb our expenses or else we will go bankrupt. (Musimy ograniczyć nasze wydatki, bo inaczej zbankrutujemy.)
 5. cabin **
 6. hinder *
 7. constrain *
 8. erode *
 9. stint *
 10. interfere **
 11. hamstring
 12. ration
  • ograniczać (np. papierosy), limitować (np. oglądanie telewizji)
   He had to ration cigarettes to preserve his health. (On musiał ograniczyć papierosy, żeby zachować swoje zdrowie.)
 13. curtail
 14. imprison *  
 15. cramp
 16. shackle
 17. restrain *
 18. scant
 19. circumscribe
 20. enclose * , także: inclose   [TRANSITIVE]
 21. corset
 22. delimit , także: delimitate
 23. scrimp
 24. straiten
 25. astrict   formal
 26. straightjacket , straitjacket  
phrasal verb
 1. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 2. cut down *  
  This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money. (Pozwoli to nam na ograniczenie kosztów instytucji europejskich oraz na uniknięcie marnotrawstwa czasu i pieniędzy.)
 3. hedge about , hedge around
 4. crack down on something