BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"robiący wrażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robiący wrażenie" po polsku

robiący wrażenie

przymiotnik
 1. impressive **
  • imponujący, robiący wrażenie
   His progress in English is really impressive. (Jego postęp w angielskim naprawdę robi wrażenie.)
   She made an impressive speech. (Wygłosiła imponującą przemowę.)
   This museum has an impressive collection of modern art. (To muzeum ma imponującą kolekcję sztuki współczesnej.)
 2. grand ***
  • efektowny, robiący wrażenie
   She organised a dinner in grand style. (Ona zorganizowała kolację w efektownym stylu.)
   This palace is very grand. (Ten pałac robi ogromne wrażenie.)
 3. dramatic ***
  • robiący wrażenie, ekscytujący
   The film was dramatic. (Film zrobił wrażenie.)
   Something very dramatic happened. (Wydarzyło się coś bardzo ekscytującego.)
 4. awesome , *
  • ogromny, robiący wrażenie (przerażający i zadziwiający równocześnie)
   This waterfall is awesome! It's huge! (Ten wodospad robi wrażenie! Jest gigantyczny!)
   I feel an awesome responsibility. (Czuję ogromną odpowiedzialność.)
 5. striking **
  • imponujący, robiący wrażenie
   That is a striking view! (To jest imponujący widok!)
 6. jawsome
 7. gee-whiz American English informal  

Powiązane zwroty — "robiący wrażenie"

przysłówek

powered by  eTutor logo