BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"imponujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "imponujący" po polsku

imponujący

przymiotnik
 1. impressive **
  • imponujący, robiący wrażenie
   His progress in English is really impressive. (Jego postęp w angielskim naprawdę robi wrażenie.)
   She made an impressive speech. (Wygłosiła imponującą przemowę.)
   This museum has an impressive collection of modern art. (To muzeum ma imponującą kolekcję sztuki współczesnej.)
 2. striking **
  • imponujący (o widoku), efektowny (o występie)
   Her performance was striking. (Jej występ był efektowny.)
  • imponujący, robiący wrażenie
   That is a striking view! (To jest imponujący widok!)
 3. spectacular **
  • imponujący (np. sukces), popisowy (wyczyn)
   It is really a very spectacular step forward. (To rzeczywiście nader imponujący krok naprzód.)
 4. commanding *
 5. imposing
 6. dazzling *
  • oszałamiający (np. przepych, wygląd), imponujący (np. widok), olśniewający
   Wow! You look dazzling, girl. (Wow! Wyglądasz oszałamiająco, dziewczyno.)
 7. epic *
 8. resplendent
 9. palatial
 10. jaw-dropping
 11. class act   American English informal
 12. socko
 13. beastie
 1. quite something *****
czasownik
 1. impress **
  • imponować (komuś), wywierać (na kimś) wrażenie, robić (na kimś) wrażenie [TRANSITIVE]
   His intelligence impresses me. (Jego inteligencja mi imponuje.)
   Her singing impressed the jury. (Jej śpiew zrobił wrażenie na jury.)
   What does a girl have to do to impress you? (Co dziewczyna musi zrobić żeby ci zaimponować?)
   He wants to impress his own father. (On chce zrobić wrażenie na własnym ojcu.)
   I think you're just doing all of this to impress me. (Myślę że robisz to wszystko aby mi zaimponować.)
 2. wow **
  • zadziwiać (kogoś), imponować (komuś) informal
   She really wowed my parents. (Ona naprawdę zaimponowała moim rodzicom.)
   You can't wow me. (Nie możesz mi zaimponować.)
   The boy tried to wow the girl he liked. (Chłopiec próbował zaimponować dziewczynie, która mu się podobała.)
 3. grave **
 4. prepossess

powered by  eTutor logo