ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oszałamiający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszałamiający" po polsku

oszałamiający

przymiotnik
 1. stunning **
  • zachwycający (o widoku), oszałamiający (o czyimś wyglądzie)
   This dress is stunning. You look like a princess. (Ta sukienka jest oszałamiająca. Wyglądasz jak księżniczka.)
   My dear, you are stunning. (Moja droga, jesteś oszałamiająca.)
   The result is stunning and the proof is elegant. (Rezultat jest zachwycający, a dowód jest elegancki.)
 2. staggering
 3. dazzling *
  • oszałamiający (np. przepych, wygląd), imponujący (np. widok), olśniewający
   Wow! You look dazzling, girl. (Wow! Wyglądasz oszałamiająco, dziewczyno.)
 4. dizzying
 5. bewildering
 6. dramatic ***  
 7. roaring
 8. devastating **
 9. blinding
 10. intoxicating
 11. eye-popping
 12. jaw-dropping
 13. uproarious
 14. stupefying
 15. head-spinning
 16. jawsome
czasownik
 1. stun **
 2. dizzy *
 3. daze  
  We were dazed by the beauty of that place. (Byliśmy oszołomieni pięknem tamtego miejsca.)
 4. dazzle
 5. maze *
 6. bewilder
 7. wilder

powered by  eTutor logo