PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"duży" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "duży" po polsku

duży

obrazek do "big" po polsku Commons:Photo challenge/2014 - September-October - Big and small ... obrazek do "large" po polsku
przymiotnik
 1. big *****
  • duży, wielki
   She has big blue eyes. (Ona ma duże niebieskie oczy.)
   He came into the room with a big smile on his face. (On wszedł do pokoju z wielkim uśmiechem na twarzy.)
   How big is your house? (Jak duży jest twój dom?)
   America is big. (Ameryka jest duża.)
   Warsaw is bigger than Wroclaw. (Warszawa jest większa niż Wrocław.)
   link synonim: large
   przeciwieństwa: little, small
  • gruby, duży, postawny
   I saw a big man talking to himself. (Zobaczyłem grubego mężczyznę, który rozmawiał sam ze sobą.)
   A big man came up to me and told me to leave. (Podszedł do mnie postawny mężczyzna i kazał mi wyjść.)
  • duży (o literach) potocznie
   Use big letters to write the note. (Użyj dużych liter, żeby napisać notatkę.)
   You always start a new sentence with a big letter. (Zawsze zaczyna się nowe zdanie od duże litery.)
   zobacz także: capital letter
  • dorosły, duży, dojrzały
   Be a big boy! (Bądź dużym chłopcem!)
   You're a big girl now. (Jesteś teraz dużą dziewczynką.)
 2. large ***** , także: lge.  
  The room was large and comfortable. (Pokój był duży i wygodny.)
  Warsaw is the largest city in Poland. (Warszawa jest największym miastem w Polsce.)
  A large pizza, please. (Poproszę dużą pizzę.)
  link synonim: big
  przeciwieństwo: small
  zobacz także: enormous, immense, vast
 3. heavy ****
  • duży, wielki
   His car is heavy. (Jego auto jest wielkie.)
   Her heavy crown was difficult to wear. (Trudno jej było nosić wielką koronę.)
 4. massive ***
  • ogromny, duży
   A massive thank you to all of our fans. (Ogromne podziękowanie dla naszych fanów.)
   His house is massive. (Jego dom jest ogromny.)
 5. serious ****
  • poważny, duży (w dużej ilości) potocznie
   This car costs serious money. (To auto kosztuje poważne pieniądze.)
   You've stolen a serious amount of money. (Ukradłaś dużą ilość pieniędzy.)
 6. hefty *
  • wysoki, duży (o cenie, rachunku, grzywnie)
   The hefty price scared me away. (Wysoka cena mnie odstraszyła.)
   They could face hefty fines. (Oni mogą zmagać się z wysokimi karami pieniężnymi.)
 7. full-size , full-sized
 8. fat ****
  • duży (np. o zysku, czeku) potocznie
   We made a fat profit on our last deal. (Zrobiliśmy duży zysk na naszym ostatnim interesie.)
 9. good ***** , także: gude ScoE dialekt
  • duży, spory
   There is a good chance that it will be sunny tomorrow. (Są spore szanse na to, że jutro będzie słonecznie.)
   I spent a good hour on that exercise. (Poświęciłem dobrą godzinę na to ćwiczenie.)
 10. queen-size
 11. L , large *****
  • rozmiar L, duży (rozmiar ubrania)
   What does the L on the label of this shirt mean? (Co oznacza L na metce tej koszuli?)
   I want to try on this dress in large. (Chcę przymierzyć tę sukienkę w rozmiarze L.)
   przeciwieństwo: small
 12. economy size
 13. large-sized  
 14. economy-sized
  • duży (o opakowaniu)
 15. man-sized
 16. mickle , także: meikle
rzeczownik
 1. spike **
  • duży, metalowy gwóźdź
   I need you to drive a spike into this board. (Potrzebuję, żebyś wbił gwóźdź w tą deskę.)
 2. banner headline
  • duży, szeroki nagłówek (często na całą szerokość strony)
   I want the banner headline to be red. (Chcę, aby duży nagłówek był czerwony.)
 3. tarantas
 4. yowie
 5. pimpmobile

"duży" — Słownik kolokacji angielskich

banner headline kolokacja
 1. banner rzeczownik + headline rzeczownik = duży, szeroki nagłówek (często na całą szerokość strony)
  Silna kolokacja

  The banner headline was the last thing I wanted to see.