BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dorosły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dorosły" po polsku

dorosły

obrazek do "adult" po polsku
rzeczownik
 1. adult , ****
  • dorosły (osoba dorosła) [policzalny]
   This film is for adults only. (To jest film tylko dla dorosłych.)
   Being an adult is about making difficult choices. (Bycie dorosłym polega na podejmowaniu trudnych decyzji.)
   link synonim: grown-up
   przeciwieństwo: childish
   zobacz także: mature
 2. grown-up ,
  • dorosły (osoba dorosła - używane głównie przez dzieci)
   zobacz także: adult
przymiotnik
 1. mature **
  • dojrzały, dorosły (o osobie i jej zachowaniu)
   Pete's very mature for his age. (Pete jest bardzo dojrzały jak na swój wiek.)
   He's only eleven years old but he's really mature. (Ma tylko jedenaście lat, ale jest naprawdę dojrzały.)
   I hope you are mature enough to take this job. (Mam nadzieję, że jesteś wystarczająco dojrzały, aby podjąć się tej pracy.)
   link synonim: grown-up
   przeciwieństwa: childish, raw
   zobacz także: adult, grown, aged
 2. adult , ****
  • dorosły, pełnoletni (o osobie)
   You can't tell him what to do - he is already adult. (Nie możesz mu mówić co ma robić - on już jest dorosły.)
   When I am adult, I will travel the world. (Kiedy będę dorosły będę podróżować po świecie.)
   link synonim: of age
   przeciwieństwo: minor
  • dorosły (o zwierzęciu)
   This food is for adult dogs only. (Ta karma jest przeznaczona tylko dla dorosłych psów.)
   Dogs are considered adults when they turn 1. (Psy są uważane za dorosłe, kiedy kończą jeden rok życia.)
 3. big *****
  • dorosły, duży, dojrzały
   Be a big boy! (Bądź dużym chłopcem!)
   You're a big girl now. (Jesteś teraz dużą dziewczynką.)
 4. grown-up ,
  • dorosły (o osobie)
   His grown-up children won't speak to him. (Jego dorosłe dzieci nie chcą z nim rozmawiać.)
   link synonim: adult
  • dorosły, dojrzały (o czyimś zachowaniu)
   link synonim: mature
 5. grown ,
 6. full-grown
 7. grown-ass AmE potocznie  
obrazek do "grow up" po polsku
phrasal verb
 1. grow up , ***  
  Children grow up and are no longer children. (Dzieci dorastają i przestają być dziećmi.)
  I'm going to be a clown in a circus when I grow up. (Będę klownem w cyrku jak dorosnę.)
  If you don't grow up, your problems are just beginning. (Jeśli nie dorośniesz, twoje problemy dopiero się zaczną.)
  Parents want their kids to grow up like they did. (Rodzice chcą, żeby ich dzieci dorastały tak jak oni.)
  You need some time to grow up. (Ty potrzebujesz trochę czasu, aby dorosnąć.)
 1. flower into manhood
idiom
 1. come of age  
  His daughter will come of age next week. (Jego córka osiągnie pełnoletność za tydzień.)

powered by  eTutor logo