"go up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go up" po angielsku

go up ***

phrasal verb
 1. wzrastać
  I hope that the price of the tickets won't go up. (Mam nadzieję, że cena biletów nie wzrośnie.)
  The price of the gym membership card went up by 200%! (Cena karnetu na siłownię wzrosła o 200%!)
  link synonimy: increase, climb
 2. wznieść, wznosić (np. budynek)
  This building goes up really quickly, it will be finished by next month. (Ten budynek bardzo szybko się wznosi, będzie skończony do przyszłego miesiąca.)
  New bus station in our city has gone up in a few months! (Nowa stacja autobusowa w naszym mieście została wzniesiona w kilka miesięcy!)
 3. drożeć, rosnąć (o cenie)
  Food prices are constantly going up. (Ceny żywności stale rosną.)
  Petrol price has been going up constantly for the last three years. (Cena paliwa ciągle wzrasta przez ostatnie trzy lata.)
 4. wybuchnąć, eksplodować
  A bomb went up on the outskirts of the capital city. (Bomba wybuchła na przedmieściach stolicy.)
  We have to escape this place. The bomb will go up in 10 minutes. (Musimy uciec z tego miejsca. Bomba wybuchnie za 10 minut.)
 5. wznosić się (np. okrzyki, doping)
  The cheer went up all around the stadium. (Doping wzniósł się na całym stadionie.)
  Her scream went up in the kitchen. (Jej krzyk wniósł się w kuchni.)
 6. przenosić się, udawać się na północ  BrE
  I've decided to go up and live in Scotland. (Postanowiłem udać się na północ i zamieszkać w Szkocji.)
  I'm going up tomorrow. (Jutro udaję się na północ.)
 7. rozjaśniać się (światła)
  The lights will go up after the film. (Światła rozjaśnią się po filmie.)
  I saw a little dog in front of my house when the lights went up. (Zobaczyłem małego psa przed moim domem, kiedy światła się rozjaśniły.)
 8. zacząć studiować na uniwersytecie  BrE przestarzale
  I've gone up in 2011. (Zacząłem studiować na uniwersytecie w 2011 roku.)
  He decided to finally go up. (On zadecydował w końcu zacząć studiować na uniwersytecie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"go up" — Słownik kolokacji angielskich

go up kolokacja
 1. go czasownik + up particle = wzrastać
  Bardzo silna kolokacja

  A couple of us can go up ahead and get close to the house.

  Podobne kolokacje:
 2. go czasownik + up przysłówek = wzrastać
  Bardzo silna kolokacja

  The price had gone up to £22.00 per set making a total of £2,200.

  Podobne kolokacje: