Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"go to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go to" po angielsku

go , *****

obrazek do "go" po polsku iść szybko: popełnisz błąd.
czasownik
Formy nieregularne: went past tense, gone past participle,
 1. iść, pójść [nieprzechodni]
  Where are you going? (Dokąd idziesz?)
  We went to London last spring. (Pojechaliśmy do Londynu zeszłej wiosny.)
  How about going to the swimming pool tomorrow? (Co myślisz o tym, żeby pójść jutro na basen?)
  Chris went to the cinema yesterday. (Chris poszedł wczoraj do kina.)
  Will you go to the concert with me? (Czy pójdziesz ze mną na koncert?)
 2. iść, jechać [przechodni/nieprzechodni]
 3. pójść, pojechać (w konkretnym kierunku) [przechodni/nieprzechodni]
 4. pójść, być (np. na jakiejś imprezie) [nieprzechodni]
 5. uczęszczać [przechodni]
 6. opuszczać, wyjeżdżać [nieprzechodni]
 7. robić określoną czynność [przechodni/nieprzechodni]
 8. sięgać, dosięgać [nieprzechodni]
 9. zmieniać, zmieniać się [przechodni/nieprzechodni]
 10. pójść (stać się, wydarzyć się) [nieprzechodni]
 11. znajdować się, być na swoim zwykłym miejscu [nieprzechodni]
 12. pasować (do czegoś) [nieprzechodni]
 13. zostać wysłanym, zostać podanym dalej [nieprzechodni]
 14. znajdować się w określonej sytuacji [nieprzechodni]
 15. zacząć, rozpocząć [nieprzechodni]
 16. działać właściwie [nieprzechodni]
 17. poruszać (np. ręką) [nieprzechodni]
 18. mówić potocznie [przechodni]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 19. wydawać odgłos, wydawać dźwięk [przechodni]
 20. iść (np. słowa piosenki, opowieść) [nieprzechodni]
 21. dawać sygnał ostrzegawczy [nieprzechodni]
 22. znikać [nieprzechodni]
  link synonim: disappear
 23. pogarszać się [nieprzechodni]
 24. być posłusznym [nieprzechodni]
 25. zostać zniszczonym, uszkodzić się [nieprzechodni]
 26. umierać [nieprzechodni]
 27. zostać wydanym (o pieniądzach) [nieprzechodni]
 28. zostać sprzedanym [nieprzechodni]
 29. oferować cenę, zapłacić [nieprzechodni]
 30. płynąć (o czasie) [nieprzechodni]
 31. odchodzić z pracy [nieprzechodni]
 32. zrobić kupę potocznie [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. próba [policzalny]
 2. energia, chęć życia [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

turn , ****
go , **

obrazek do "turn" po polsku
rzeczownik
 1. kolej, kolejka (np. podczas gry w karty) [policzalny]
  Now it's your turn. (Teraz jest twoja kolej.)
  Whose go is it? (Czyja jest kolej?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. iść na coś (np. na koncert)
  Would you like to go to a concert with me? (Czy chciałbyś pójść ze mną na koncert?)
  When I was 12 I went to my first concert. (Kiedy miałem 12 lat, poszedłem na swój pierwszy koncert.)
 2. płacić do czegoś (do określonej kwoty)
  I'll go to 200 bucks for this painting. (Zapłacę do 200 dolców za ten obraz.)
  "How much money can you pay for this car?" "I can go up to 2000 dollars." ("Ile możesz zapłacić za ten samochód?" "Mogę zapłacić do 2000 dolarów.")
phrasal verb
 1. doświadczać czegoś
  You should go to some real problems to understand me. (Powinieneś doświadczyć prawdziwych problemów, żeby móc mnie zrozumieć.)
  If you want to go to an amazing adventure, come with me! (Jeśli chcesz doświadczyć niesamowitej przygody, jedź ze mną!)
 2. zostawać przeznaczonym na coś (na jakiś cel)
  The raised money will go to children from orphanages. (Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dzieci z domów dziecka.)
  Her pocket money went to new clothes. (Jej kieszonkowe zostało przeznaczone na nowe ubrania.)
phrasal verb
 1. zostać wysłanym do kogoś, iść do kogoś
  He told me to go to the doctor with my problem. (On kazał mi iść do lekarza z moim problemem.)
  "My tooth hurts." "You'd better go to the dentist." ("Ząb mnie boli." "Lepiej idź do dentysty.")
 2. zostać sprzedanym komuś, trafić do kogoś
  His horse went to a cruel owner. (Jego koń trafił do okrutnego właściciela.)
  Don't worry, I'm sure that Rex went to a better place. (Nie martw się, jestem pewny, że Rex trafił do lepszego miejsca.)
przymiotnik
 1. odpowiedni, sprawdzony, sprawdzający się, przynoszący oczekiwane efekty
  In my opinion, mozzarella is the go-to cheese for pizza. (Moim zdaniem mozzarella to odpowiedni ser do pizzy.)
czasownik
 1. go (tradycyjna japońska gra planszowa)
obrazek do "take-away" po polsku
przysłówek
 1. na wynos
  For here or to go? (Na miejscu czy na wynos?)
  I want that pizza to go. (Chcę tę pizzę na wynos.)
  zobacz także: consumption on-premises

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

to go ,

czasownik
 1. pozostawać do rozpoczęcia czegoś
  We've got five more minutes to go. (Mamy jeszcze pięć minut do rozpoczęcia.)
 2. pozostawać do zrobienia
 3. pozostawać do przebycia
  We still have fifty miles to go. (Mamy jeszcze pięćdziesiąt mil do przebycia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. wziąć się do roboty potocznie
  I have an exam tomorrow, I need to go to it. (Mam jutro egzamin, muszę wziąć się do roboty.)

Powiązane zwroty — "go to"

phrasal verb
go through = przejść (zostać uzgodnionym)
go through something = przejść przez coś, przetrwać (np. trudny okres) +6 znaczeń
go in = schować się, zachodzić (np. o słońcu) +2 znaczenia
go up = wzrastać +7 znaczeń
go by = mijać (np. czas)
go into something = zajmować się czymś (zacząć uprawiać zawód) +8 znaczeń
go about = zawracać (o statku)
go down = zmniejszać się +18 znaczeń
go on to something = przejść do czegoś (np. do następnego pytania)
go round = wystarczać (o czymś) +3 znaczenia
go over to something = przenieść się do czegoś (np. do innego miejsca w relacji telewizyjnej) +2 znaczenia
go before something = stanąć przed czymś (np. przed sądem, przed komitetem)
go at something = rzucić się na coś (zacząć coś robić z wielką energią)
go on something = zostać wydanym na coś (np. na czynsz) +1 znaczenie
go down to somebody = przegrać z kimś (np. z innym zespołem)
go down to something = podążać na południe dokądś (do jakiegoś miejsca) +1 znaczenie
idiom
wykrzyknik
Way to go! = Brawo! +1 znaczenie
czasownik
inne
go from there = kontynuować (po określonym czasie lub wydarzeniu)
go out and play , także: go out to play , także: go play AmE , go and play , także: go to play BrE = idź się bawić; idź i baw się (używane jako polecenie do dziecka, aby nie zawracało komuś głowy)
inne
rzeczownik

"go to" — Słownik kolokacji angielskich

go to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do
 1. go czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I believe she went off to the market a little while ago.

  Podobne kolokacje:

"go to" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "go to" po polsku

to

obrazek do "it" po polsku
zaimek
 1. it *****
  • ono, to
   It doesn't belong to you! (To nie należy do ciebie!)
   Is it a boy or a girl? (To chłopiec czy dziewczynka?)
   Where is it? (Gdzie to jest?)
   zobacz także: itself, its
  • to, tego
   I've looked everywhere, but I still can't find it. (Patrzyłem wszędzie, ale wciąż nie mogę tego znaleźć.)
   She didn't want to talk about it. (Ona nie chciała o tym rozmawiać.)
   "Where's my mobile?" "You left it on the table." ("Gdzie jest moja komórka?" "Zostawiłeś ją na stole.")
 2. this **
  • to (używane w odniesieniu do osoby, przedmiotu, wydarzenia, które już zostało wspomniane)
   This is the magazine I was talking about. (To jest to czasopismo, o którym mówiłem.)
  • to, teraz (używane w odniesieniu do teraźniejszej sytuacji)
  • to, tego (w odniesieniu do czegoś, co będzie powiedziane, np. "słuchaj tego") język mówiony
   Listen to this: I've got a new job. (Słuchaj tego: dostałem nową pracę.)
 3. that *****  
  That's all I have. (To wszystko, co mam.)
  Is that all you have to say? (Czy to wszystko, co masz do powiedzenia?)
  Is that a good idea? (Czy to dobry pomysł?)
określnik
 1. what , ***** , także: wat potocznie , także: wut potocznie
  • to, co (używane na początku zdania)
   What I mean is that I feel really homesick. (To, co miałam na myśli, to że naprawdę tęsknię za domem.)
   What I want to say is that I really like you. (To, co chcę powiedzieć, to że naprawdę cię lubię.)
przymiotnik
 1. this **
  • to (używane przy przedstawianiu osób) język mówiony
   Is this your husband? (Czy to twój mąż?)
rzeczownik
 1. thing ***** , creature ***  
  Take this thing away from me! (Zabierz to coś ode mnie!)
  This creature has ruined my carpet. (To coś zrujnowało mój dywan.)

to, ten

zaimek
 1. one *****
  • ten, ta, to (używane jako zaimek, kiedy wiadomo o jakiej rzeczy mowa)
   "Which dress do you like the most?" "The red one." ("Która sukienka podoba ci się najbardziej?" "Ta czerwona")
   "Which phone should I buy?" "This one is better." ("Który telefon powinienem kupić?" "Ten jest lepszy.")
przymiotnik
 1. this one ***
  • ten, ta, to
   I have three cats but this one is my favourite. (Mam trzy koty, ale ten jest moim ulubionym.)
   I like that dress but this one is cheaper. (Podoba mi się tamta sukienka, ale ta jest tańsza.)
rzeczownik
 1. zing
 2. dealie potocznie
 1. je ne sais quoi słowo zapożyczone
  • to coś (atrakcyjna cecha, trudna do sprecyzowania)
   One needs a certain je ne sais quoi to become a famous actor. (Trzeba mieć to coś, by zostać sławnym aktorem.)
zaimek
 1. the same *****  
  "I'll have coffee, and you?" "The same." ("Ja wezmę kawę, a ty?" "To samo.")
  "I'll take a cake." "The same for me." ("Wezmę ciasto." "To samo dla mnie.")
  They ordered an omelette, so she did the same. (Oni zamówili omleta, więc ona zrobiła to samo.)

ten

obrazek do "this" po polsku
przymiotnik
 1. the one which
  • ten, ta, to który
   She's the one which I was telling you about. (To jest ta, o której ci mówiłem.)
 2. one *****  
  "Which tie is better?" "The white one." ("Który krawat jest lepszy?" "Ten biały.")
  I like the strawberry one better. (Bardziej smakuje mi ten truskawkowy.)
zaimek
 1. this **
  • ten (zwykle o przedmiocie w zasięgu naszych rąk)
   Can I borrow this CD? (Czy mogę pożyczyć tę płytę CD?)
  • ten (używane w historyjkach i żartach, aby wspomnieć o jakiejś osobie po raz pierwszy) język mówiony
   This girlfriend of yours - how old is she? (Ta twoja dziewczyna, ile ona ma lat?)
określnik
 1. yonder termin literacki , yon termin literacki , także: yond dialekt
przymiotnik
 1. the same *****
  • ten sam, taki sam
   We go to the same school. (Chodzimy do tej samej szkoły.)
   Let's meet at the same place tomorrow. (Spotkajmy się jutro w tym samym miejscu.)
   Why do we always have to talk about the same topics? (Dlaczego zawsze musimy rozmawiać na te same tematy?)
   Your idea is the same as his. (Twój pomysł jest taki jak jego.)
 2. selfsame , self-same
 1. one and the same
przysłówek
 1. idem , id. (skrót)

Powiązane zwroty — "go to"

rzeczownik
reszta (to co zostało) = the rest
widok (to, co się widzi) = sight
teren (to, co otacza daną przestrzeń) = landscape , także: landskip dawne użycie
wynik finansowy (to, co zostaje na czysto) = bottom line
wysyłka (to, co się wysyła) = shipping
nieznane (to, czego się nie wie) = the unknown
zakupy (to, co się kupiło) = shopping
czasownik
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) = echo
przymiotnik
wykrzyknik
inne
idiom