Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"go to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go to somebody" po angielsku

go to somebody *****

phrasal verb
 1. zostać wysłanym do kogoś, iść do kogoś
  He told me to go to the doctor with my problem. (On kazał mi iść do lekarza z moim problemem.)
  "My tooth hurts." "You'd better go to the dentist." ("Ząb mnie boli." "Lepiej idź do dentysty.")
 2. zostać sprzedanym komuś, trafić do kogoś
  His horse went to a cruel owner. (Jego koń trafił do okrutnego właściciela.)
  Don't worry, I'm sure that Rex went to a better place. (Nie martw się, jestem pewny, że Rex trafił do lepszego miejsca.)

go , *****

obrazek do "go" po polsku iść szybko: popełnisz błąd.
czasownik
Formy nieregularne: went past tense, gone past participle,
 1. iść, pójść [nieprzechodni]
  Where are you going? (Dokąd idziesz?)
  We went to London last spring. (Pojechaliśmy do Londynu zeszłej wiosny.)
  How about going to the swimming pool tomorrow? (Co myślisz o tym, żeby pójść jutro na basen?)
  Chris went to the cinema yesterday. (Chris poszedł wczoraj do kina.)
  Will you go to the concert with me? (Czy pójdziesz ze mną na koncert?)
 2. iść, jechać [przechodni/nieprzechodni]
 3. pójść, pojechać (w konkretnym kierunku) [przechodni/nieprzechodni]
 4. pójść, być (np. na jakiejś imprezie) [nieprzechodni]
 5. uczęszczać [przechodni]
 6. opuszczać, wyjeżdżać [nieprzechodni]
 7. robić określoną czynność [przechodni/nieprzechodni]
 8. sięgać, dosięgać [nieprzechodni]
 9. zmieniać, zmieniać się [przechodni/nieprzechodni]
 10. pójść (stać się, wydarzyć się) [nieprzechodni]
 11. znajdować się, być na swoim zwykłym miejscu [nieprzechodni]
 12. pasować (do czegoś) [nieprzechodni]
 13. zostać wysłanym, zostać podanym dalej [nieprzechodni]
 14. znajdować się w określonej sytuacji [nieprzechodni]
 15. zacząć, rozpocząć [nieprzechodni]
 16. działać właściwie [nieprzechodni]
 17. poruszać (np. ręką) [nieprzechodni]
 18. mówić potocznie [przechodni]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 19. wydawać odgłos, wydawać dźwięk [przechodni]
 20. iść (np. słowa piosenki, opowieść) [nieprzechodni]
 21. dawać sygnał ostrzegawczy [nieprzechodni]
 22. znikać [nieprzechodni]
  link synonim: disappear
 23. pogarszać się [nieprzechodni]
 24. być posłusznym [nieprzechodni]
 25. zostać zniszczonym, uszkodzić się [nieprzechodni]
 26. umierać [nieprzechodni]
 27. zostać wydanym (o pieniądzach) [nieprzechodni]
 28. zostać sprzedanym [nieprzechodni]
 29. oferować cenę, zapłacić [nieprzechodni]
 30. płynąć (o czasie) [nieprzechodni]
 31. odchodzić z pracy [nieprzechodni]
 32. zrobić kupę potocznie [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. próba [policzalny]
 2. energia, chęć życia [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

turn , ****
go , **

obrazek do "turn" po polsku
rzeczownik
 1. kolej, kolejka (np. podczas gry w karty) [policzalny]
  Now it's your turn. (Teraz jest twoja kolej.)
  Whose go is it? (Czyja jest kolej?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. iść na coś (np. na koncert)
  Would you like to go to a concert with me? (Czy chciałbyś pójść ze mną na koncert?)
  When I was 12 I went to my first concert. (Kiedy miałem 12 lat, poszedłem na swój pierwszy koncert.)
 2. płacić do czegoś (do określonej kwoty)
  I'll go to 200 bucks for this painting. (Zapłacę do 200 dolców za ten obraz.)
  "How much money can you pay for this car?" "I can go up to 2000 dollars." ("Ile możesz zapłacić za ten samochód?" "Mogę zapłacić do 2000 dolarów.")
phrasal verb
 1. doświadczać czegoś
  You should go to some real problems to understand me. (Powinieneś doświadczyć prawdziwych problemów, żeby móc mnie zrozumieć.)
  If you want to go to an amazing adventure, come with me! (Jeśli chcesz doświadczyć niesamowitej przygody, jedź ze mną!)
 2. zostawać przeznaczonym na coś (na jakiś cel)
  The raised money will go to children from orphanages. (Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dzieci z domów dziecka.)
  Her pocket money went to new clothes. (Jej kieszonkowe zostało przeznaczone na nowe ubrania.)
przymiotnik
 1. odpowiedni, sprawdzony, sprawdzający się, przynoszący oczekiwane efekty
  In my opinion, mozzarella is the go-to cheese for pizza. (Moim zdaniem mozzarella to odpowiedni ser do pizzy.)
czasownik
 1. go (tradycyjna japońska gra planszowa)
obrazek do "take-away" po polsku
przysłówek
 1. na wynos
  For here or to go? (Na miejscu czy na wynos?)
  I want that pizza to go. (Chcę tę pizzę na wynos.)
  zobacz także: consumption on-premises

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

to go ,

czasownik
 1. pozostawać do rozpoczęcia czegoś
  We've got five more minutes to go. (Mamy jeszcze pięć minut do rozpoczęcia.)
 2. pozostawać do zrobienia
 3. pozostawać do przebycia
  We still have fifty miles to go. (Mamy jeszcze pięćdziesiąt mil do przebycia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. wziąć się do roboty potocznie
  I have an exam tomorrow, I need to go to it. (Mam jutro egzamin, muszę wziąć się do roboty.)

Powiązane zwroty — "go to somebody"

phrasal verb
go through = przejść (zostać uzgodnionym)
go through something = przejść przez coś, przetrwać (np. trudny okres) +6 znaczeń
go in = schować się, zachodzić (np. o słońcu) +2 znaczenia
go up = wzrastać +7 znaczeń
go by = mijać (np. czas)
go into something = zajmować się czymś (zacząć uprawiać zawód) +8 znaczeń
go about = zawracać (o statku)
go down = zmniejszać się +18 znaczeń
go on to something = przejść do czegoś (np. do następnego pytania)
go round = wystarczać (o czymś) +3 znaczenia
go before something = stanąć przed czymś (np. przed sądem, przed komitetem)
go at something = rzucić się na coś (zacząć coś robić z wielką energią)
go on something = zostać wydanym na coś (np. na czynsz) +1 znaczenie
go down to somebody = przegrać z kimś (np. z innym zespołem)
idiom
czasownik
inne
go from there = kontynuować (po określonym czasie lub wydarzeniu)
inne
rzeczownik