kolej, kolejka (np. podczas gry w karty)

turn, go

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

turn , go = kolej, kolejka (np. podczas gry w karty)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Now it's your turn. = Teraz jest twoja kolej.