"pogarszać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogarszać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

pogarszać się

phrasal verb
 1. close in *
  • pogarszać się (o pogodzie), zapadać (o zmierzchu)
   We have to find shelter. The weather is closing in. (Musimy znaleźć schronienie. Pogoda się pogarsza.)
   They were trying to find the way as the night was closing in. (Oni próbowali odnaleźć drogę, podczas gdy zapadała noc.)
czasownik
 1. deteriorate *
  • pogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (o zdrowiu)
 2. worsen *
 3. slide ***
  • pogarszać się, pogrążać się [INTRANSITIVE]
   Don't say that, you will only slide. (Nie mów tego, tylko się pogrążysz.)
   That last date completely slid me. (Ta ostatnia randka całkowicie mnie pogrążyła.)
 4. degrade *
 5. degenerate
  • pogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (np. o budynku)
 6. go downhill
 7. devolve
  • pogarszać się (o stanie czegoś) formal
 8. recede *
  • tracić (na wartości), pogarszać się (o jakości)
 9. curdle
 10. go , *****   [INTRANSITIVE]
 11. go to seed , run to seed
 12. regrade  
idiom
 1. go south
czasownik
 1. compound **
 2. sour **
 3. exacerbate *
 4. impair *
 5. aggravate
 6. impoverish , także: empoverish
 1. make worse  
 2. degringolade
czasownik
 1. sink ***   [INTRANSITIVE]
  His health is sinking. (Jego zdrowie się pogarsza.)
  My sight has sunk immensely. (Mój wzrok ogromnie się pogorszył.)
 2. get worse
phrasal verb
 1. go off **   British English informal
  I think her state is going off. (Myślę, że jej stan się pogarsza.)
  The state of this institution has been going off for quite some time. (Stan tej instytucji już od jakiegoś czasu się pogarsza.)

Powiązane zwroty — "pogarszać się"

przysłówek
rzeczownik
pogorszenie = deterioration +7 znaczeń
pogorszenie się = degradation +1 znaczenie