ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"minąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "minąć" po polsku

minąć

czasownik
 1. get past
 2. evaporate *
 3. slip by
 4. overshoot
 1. go past  
  Go past this trees and you'll see a white house on your left. (Miń te drzewa, a zobaczysz biały dom po lewej stronie.)
phrasal verb
 1. blow over
  • ucichnąć, ucichać, minąć, mijać, umilknąć, przycichnąć (np. burza, rozmowa)
   The rumors will blow over soon. (Plotki niedługo ucichną.)
   This whole thing will blow over and be gone by tomorrow morning. (Ta cała sprawa przycichnie i zniknie do jutrzejszego poranka.)
czasownik
 1. miss *****
  • chybić, nie trafiać, mijać [przechodni/nieprzechodni]
   She tried to throw the paper in the bin, but she missed. (Ona próbowała wrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.)
   That bullet missed him by an inch. (Kula minęła go tylko o cal.)
   The sniper missed the target. (Snajper nie trafił do celu.)
 2. pass , *****
  • przemijać, mijać (o czasie) [nieprzechodni]
   Several hours passed. (Minęło kilka godzin.)
   The day passed quickly. (Dzień minął szybko.)
   Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.)
 3. lapse *
  • mijać (np. godziny)
   The hours lapsed, but he wouldn't come. (Mijały godziny, ale on nie przyszedł.)
   Many years will lapse until we visit them again. (Wiele lat minie, zanim ich znów odwiedzimy.)
 4. elapse
phrasal verb
 1. go by **
  • mijać (np. czas)
   Another hour went by and he didn't come. (Kolejna godzina minęła, a on nie przyszedł.)
   Time goes by so fast. (Czas mija tak szybko.)
 2. wear off
 3. get by
 4. move on **
  • mijać (czas)
   Time moves on so quickly, I remember you as a child and now you're twenty! (Czas mija tak szybko, pamiętam, jak byłaś dzieckiem, a teraz masz dwadzieścia lat!)
   Time moves on quickly. (Czas mija szybko.)
 5. roll on
 6. pass off
  • mijać (np. o przyjęciu)
   How did your date pass off? (Jak minęła twoja randka?)
 7. go on *****
  • mijać (o czasie)
   Time went on but he didn't change. (Czas mijał, ale on się nie zmienił.)
   Although time goes on, she's still beautiful. (Chociaż czas mija, ona wciąż jest piękna.)
 8. wear away

"minąć" — Słownik kolokacji angielskich

get past kolokacja
 1. get czasownik + past przyimek = przejść obok, minąć
  Bardzo silna kolokacja

  Any woman who wants you has to get past me.

  Podobne kolokacje:
go past kolokacja
 1. go czasownik + past przyimek = minąć
  Bardzo silna kolokacja

  As I said just now, the world has gone past me.

  Podobne kolokacje:
 2. go czasownik + past przysłówek = minąć
  Silna kolokacja

  And everyone's showing them a bit of paper as they go past.

  Podobne kolokacje:
slip by kolokacja
 1. slip czasownik + by przyimek = minąć, umknąć, uciec (o czasie)
  Bardzo silna kolokacja

  Quite a few years slipped by one way or another.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo