Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"pass" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pass" po angielsku

pass , *****

obrazek do "pass" po polsku
czasownik
 1. wymijać, przechodzić (obok czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
  He passed the library. (On minął bibliotekę.)
  I stepped aside for my father to pass. (Odsunąłem się na bok, żeby mój ojciec mógł przejść.)
  Turn right and pass the church. (Skręć w prawo i przejdź obok kościoła.)
 2. przechodzić (np. przez bramę) [nieprzechodni]
  You need to pass through a gate to enter inside. (Żeby wejść do środka, musisz przejść przez bramę.)
  You can't pass through the door without the password. (Nie możesz przejść przez drzwi bez hasła.)
 3. wyprzedzać (np. osobę, samochód)  AmE [przechodni]
  We passed a car every 5 minutes or so. (Wyprzedzaliśmy jakiś samochód co 5 minut albo jakoś tak.)
  link synonim: overtake
 4. owijać, przewlekać (np. linę) [przechodni]
  Pass the rope over the hook on the ceiling. (Przewlecz linę przez hak na suficie.)
  Pass the rope over the branch to climb it. (Przewlecz tę linę przez gałąź, aby się po niej wspiąć.)
 5. przechodzić, znajdować się (np. o drodze, rzece) [przechodni/nieprzechodni]
  The Thames passes through London. (Tamiza przechodzi przez Londyn.)
  This road passes through multiple interesting cities. (Ta droga przechodzi przez wiele ciekawych miast.)
 6. podawać [przechodni]
  Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.)
  She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.)
  Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)
  link synonim: hand
 7. przekazywać (np. informację, wiedzę) [przechodni]
  Let one of the students know, and he'll pass the information to all the others. (Daj znać jednemu z uczniów, a on przekaże tę informację wszystkim innym.)
  I can't come to your party - can you pass it to John? (Nie mogę przyjść na wasze przyjęcie - czy możesz przekazać to Johnowi?)
 8. przemijać, mijać (o czasie) [nieprzechodni]
  Several hours passed. (Minęło kilka godzin.)
  The day passed quickly. (Dzień minął szybko.)
  Don't worry, it will soon pass. (Nie martw się, to szybko przeminie.)
 9. zdawać (np. egzamin) [przechodni/nieprzechodni]
  I passed my driving test! (Zdałam egzamin na prawo jazdy!)
  She passed the descriptive grammar test. (Ona zdała test z gramatyki opisowej.)
 10. uchwalać (np. ustawę) [przechodni]
  The new act was passed yesterday. (Nowa ustawa została uchwalona wczoraj.)
  The parliament has passed a new bill. (Parlament uchwalił nową ustawę.)
 11. wymieniać uwagi [przechodni]
  We passed our comments and discussed our ideas. (Wymieniliśmy uwagi oraz przedyskutowaliśmy nasze pomysły.)
  We were passing comments about the girl sat next to us. (Wymienialiśmy uwagi na temat dziewczyny siedzącej obok nas.)
 12. znikać, kończyć się [nieprzechodni]
  This chance has passed. (Ta okazja zniknęła.)
  Your fame will pass one day and you'll regret rejecting my love. (Twoja sława pewnego dnia się skończy i będziesz żałowała odrzucenia mojej miłości.)
 13. podawać (piłkę) [przechodni/nieprzechodni]
  He likes to pass the ball to the better players. (On lubi podawać piłkę lepszym graczom.)
  Pass the ball to me, I can score a goal from here! (Podaj mi piłkę, stąd mogę strzelić gola!)
 14. przekraczać (np. jakąś wartość) [przechodni]
  Our operating costs passed the acceptable threshold. (Nasze koszty działania przekroczyły akceptowalny próg.)
  I didn't buy the car because its total price passed 8000 dollars. (Nie kupiłem tego samochodu, bo jego całkowita cena przekroczyła 8000 dolarów.)
 15. przechodzić (na kogoś, w jakiś stan) oficjalnie [nieprzechodni]
  All her belongings pass onto her daughter. (Cały jej majątek przechodzi na jej córkę.)
  Once I'm dead, all of this will pass onto you, my friend. (Kiedy już umrę, to wszystko przejdzie na ciebie, mój przyjacielu.)
 16. poddawać się [nieprzechodni]
  You win this one, I pass. (Tym razem wygrywasz, poddaję się.)
  She can't play chess so she passed. (Ona nie umie grać w szachy, więc się poddała.)
 17. odrzucać (np. zaproszenie), odpuszczać (zrobienie czegoś) [nieprzechodni]
  Thanks for the invitation, but I'm afraid I'll have to pass. (Dzięki za zaproszenie, ale obawiam się, że będę musiał je odrzucić.)
  He passed my proposition to go for a drink. (Odrzucił moją propozycję wyjścia na drinka.)
  - One more drink? - Thanks, I'll pass. (- Jeszcze jeden drink? - Dzięki, odpuszczę sobie.)
 18. tracić (np. dużo krwi) [przechodni]
  She passed lots of blood. (Ona straciła dużo krwi.)
  The woman passed a lot of blood due to the open wound. (Kobieta straciła dużo krwi w wyniku rany otwartej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przepustka, zezwolenie [policzalny]
  You need to have a pass to enter the premises. (Musisz mieć przepustkę, żeby wejść na posiadłość.)
  I wanted to get into the office but I didn't have a pass. (Chciałem wejść do biura, ale nie miałem przepustki.)
 2. wejściówka [policzalny]
  I have two passes for the concert. (Mam dwie wejściówki na koncert.)
  I got you a free pass to the party. (Załatwiłem ci darmową wejściówkę na imprezę.)
 3. zaliczenie (egzaminu) [policzalny]
  I got a pass on my math exam. (Dostałam zaliczenie na egzaminie z matematyki.)
  I knew nothing but I got a pass anyway. (Nic nie wiedziałem, a i tak dostałem zaliczenie.)
 4. podanie (w piłce nożnej) [policzalny]
  Today, we are going to practice passes. (Dzisiaj będziemy trenować podania.)
  He played a long pass to the captain. (On zagrał długie podanie do kapitana.)
 5. przełęcz, przesmyk [policzalny]
  We travelled through the pass. (Podróżowaliśmy przez przełęcz.)
  The travellers found a skeleton in the deep pass. (Podróżnicy znaleźli w głębokim przesmyku szkielet.)
 6. manewr podejścia samolotu w stronę celu [policzalny]
  I'm making a pass. (Wykonuję manewr podejścia w stronę celu.)
  The pilot made a dangerous pass and managed to land. (Pilot zrobił niebezpieczny manewr podejścia samolotu w stronę celu i zdołał wylądować.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

base on balls , BB (skrót)
walk , ***
pass , ***

rzeczownik
 1. baza za darmo (w baseballu przyznanie pałkarzowi pierwszej bazy)
  His career high was 118 bases on balls in 1915. (Szczytem jego kariery było 118 baz za darmo w 1915 roku.)

Powiązane zwroty — "pass"

phrasal verb
pass out = mdleć +2 znaczenia
pass on = przekazywać +1 znaczenie
pass along = przekazywać (np. informację)
pass off = mijać (np. o przyjęciu)
pass something on = przerzucać na coś (np. koszty) +1 znaczenie
przysłówek
around , round BrE = około, mniej więcej +5 znaczeń
przyimek
around , round BrE = wokół (otaczający coś, po obu stronach czegoś) +4 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
inne
czasownik
inne
idiom
kolokacje

"pass" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pass" po polsku

rzeczownik
 1. streak **
  • passa, pasmo (zwycięstw, porażek) [policzalny]
   He's been on a winning streak this year. (Ten rok był dla niego pasmem zwycięstw.)

Powiązane zwroty — "pass"

rzeczownik

powered by  eTutor logo