"pass along" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pass along" po angielsku

pass along

phrasal verb
  1. przekazywać (np. informację)
    Can you pass that information along to the rest of the students? (Czy możesz przekazać tę informację reszcie studentów?)

"pass along" — Słownik kolokacji angielskich

pass along kolokacja
  1. pass czasownik + along przyimek = przekazywać (np. informację)
    Bardzo silna kolokacja

    Instead, they just passed each other by a few hours along my personal time line.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo