"pass along" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pass along" po angielsku — Słownik polsko-angielski

pass along

phrasal verb
  1. przekazywać (np. informację)
    Can you pass that information along to the rest of the students? (Czy możesz przekazać tę informację reszcie studentów?)

"pass along" — Słownik kolokacji angielskich

pass along kolokacja
  1. pass czasownik + along przyimek = przekazywać (np. informację)
    Bardzo silna kolokacja

    Instead, they just passed each other by a few hours along my personal time line.

    Podobne kolokacje: