"pass without" — Słownik kolokacji angielskich

pass without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miń na zewnątrz
  1. pass czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A whole day sometimes passed without her thinking of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo