"wokół" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wokół" po polsku

wokół

obrazek do "around" po polsku
przyimek
 1. around ***** , round BrE **
  • wokół (otaczający coś, po obu stronach czegoś)
   The park was built around an ancient cemetery. (Park został zbudowany wokół starożytnego cmentarza.)
  • wokół, dookoła, naokoło
   I usually run around the lake. (Zazwyczaj biegam naokoło jeziora.)
   They sat around the table to talk. (Oni usiedli wokół stołu aby porozmawiać.)
   link synonim: about
przysłówek
 1. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • wokół, wokoło, dookoła
   Look about. Can you see her? (Spójrz wokoło. Widzisz ją?)
   The girl was nervously looking about. (Dziewczyna nerwowo patrzyła wokół.)
   link synonim: around
 2. around ***** , round BrE **
  • wokół (jakiegoś tematu), dotyczący jakiegoś tematu
   It's funny to see how many people still argue around the Theory of Evolution. (Śmiesznie jest patrzeć jak wiele osób ciągle się kłóci wokół teorii ewolucji.)
 3. round ****
  • wokół, pod (zgodnie z czyimiś życzeniami lub potrzebami)
   Everything has to be done round her and I'm sick of that. (Wszystko musi być robione pod nią i mam tego dosyć.)
prefiks
 1. circum-

Powiązane zwroty — "wokół"

rzeczownik
atmosfera (wokół Ziemi) = atmosphere
gazeta (zwykle skupiające się wokół jednej dziedziny) = journal
Księżyc (naturalny satelita poruszający się wokół Ziemi) = the Moon , także: the moon , Moon
koło = circle +3 znaczenia
okrążenie (wokół stadionu) = lap
(wokół której obraca się jakaś planeta) = axis
tereny (np. wokół budynku) = grounds
obrót (np. wokół własnej osi) = turn
korona (warstwa silnie zjonizowanych pierwiastków wokół słońca) = aureole
skórki (wokół paznokci) = cuticles
pochylenie (obrót samolotu wokół osi poprzecznej) = pitch
przyimek
koło = beside +1 znaczenie
przysłówek
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo