BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"dookoła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dookoła" po polsku

dookoła

przyimek
 1. around ***** , round British English **
  • wokół, dookoła, naokoło
   I usually run around the lake. (Zazwyczaj biegam naokoło jeziora.)
   They sat around the table to talk. (Oni usiedli wokół stołu aby porozmawiać.)
   link synonim: about
przysłówek
 1. around ***** , round British English **
 2. about *****
  • wokół, wokoło, dookoła
   Look about. Can you see her? (Spójrz wokoło. Widzisz ją?)
   The girl was nervously looking about. (Dziewczyna nerwowo patrzyła wokół.)
   link synonim: around
 3. round ****
  • dookoła, naokoło (czegoś)
   They sat round the table. (Oni usiedli dookoła stołu.)
   She smoothed her beautiful silk gown round her hips. (Ona rozprostowała swoją piękną jedwabną suknię wokół bioder.)
   He put his arm round her shoulders. (On objął ręką jej ramiona.)
   "Round" używane jest jako przysłówek/przyimek głównie w brytyjskim angielskim. W amerykańskim angielskim częściej spotkamy formę "around".
  • wokoło, dookoła (np. obejrzeć się)
   He lifted his head to look round. (On podniósł głowę żeby rozejrzeć się wokoło.)
   I run round a park. (Biegam wokoło parku.)
  • dookoła, po (w pobliskich miejscach)
   The assistant then helpfully offered to show me round the shop. (Wtedy sprzedawca zaoferował, że oprowadzi mnie po sklepie.)
   I must show my guest round the city. (Muszę oprowadzić mojego gościa po mieście.)
  • po okręgu, dookoła (np. gdy poruszamy się po okręgu lub obchodzimy coś dookoła)
   "You go round that side; we'll go round this," I said. ("Idź dookoła z tamtej strony; my pójdziemy z tej", powiedziałem.)
   I drove round the roundabout. (Jechałam dookoła ronda.)
  • dookoła, biernie (np. stać)
   Don't stand round, help us! (Nie stój biernie, pomóż nam!)
   She sat round looking at them work. (Ona siedziała bezczynnie patrząc, jak oni pracują.)
 4. round and round
rzeczownik
 1. cruise around

Powiązane zwroty — "dookoła"

czasownik
przysłówek
phrasal verb
rzeczownik
idiom
mieć łeb na karku (ogarniać co się dzieje dookoła, rozumieć co się dzieje dookoła) = be on the ball

powered by  eTutor logo