KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"about" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "about" po angielsku

about ***** , abt (skrót) potocznie

przysłówek
 1. około, mniej więcej
  I've only got about ten minutes. (Mam tylko około dziesięciu minut.)
  The store is about 10 minutes away from here. (Sklep jest około 10 minut drogi stąd.)
  I weigh about 50 kilograms. (Ważę około 50 kilogramów.)
  My dog is about 10 years old. (Mój pies ma prawie 10 lat.)
  link synonimy: around, approximately
 2. prawie
  The food is just about ready, call the kids. (Jedzenie jest prawie gotowe, zawołaj dzieci.)
 3. tam i z powrotem
  I was walking about. (Chodziłem tam i z powrotem.)
  She travels about, and never stays in one place. (Ona podróżuje tam i z powrotem, i nigdy nie pozostaje w jednym miejscu.)
 4. wokół, wokoło, dookoła
  Look about. Can you see her? (Spójrz wokoło. Widzisz ją?)
  The girl was nervously looking about. (Dziewczyna nerwowo patrzyła wokół.)
  link synonim: around
 5. bez celu, tak sobie (np. przebywać gdzieś)
  "Where were you?" "Oh, I was just walking about." ("Gdzie byłeś?" "Och, tak sobie chodziłem.")
  I was walking about because I was sad. (Chodziłem bez celu, bo byłem smutny.)
 6. w pobliżu, gdzieś tu
  Is Martin about? I need to talk to him. (Jest gdzieś tu Martin? Muszę z nim porozmawiać.)
  A lot of strange people are walking about. (Mnóstwo dziwnych ludzi chodzi w pobliżu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przyimek
 1. o (kimś, czymś)
  I read an article about it. (Przeczytałem artykuł na ten temat.)
  I don't know anything about this man. (Nic nie wiem o tym człowieku.)
  Why didn't she know about this? (Dlaczego ona o tym nie wiedziała?)
 2. o (kogoś, coś, np. martwić się)
  You don't need to worry about me. (Nie musisz się o mnie martwić.)
  The mother worries about her children. (Matka martwi się o swoje dzieci.)
  I worry about her job. (Martwię się o jej pracę.)
 3. po (np. miejscu, mieście)
  We were walking about the city. (Chodziliśmy po mieście.)
  Dirty laundry was scattered about his bedroom. (Brudne pranie było rozrzucone po jego sypialni.)
 4. w, z (kimś, czymś, np. kogoś naturze)
  There's something wrong about this car. (Z tym samochodem jest coś nie tak.)
  There are things I don't like about this job. (Są rzeczy w tej pracy, których nie lubię.)
 5. o (coś, np. chodzić)
  It's all about the money. (W tym wszystkim chodzi o pieniądze.)
  Why do you like her so much? Is it about her sense of humour? (Dlaczego tak bardzo ją lubisz? Chodzi o jej poczucie humoru?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. coś w kimś
  Something about him made her smile. (Coś w nim sprawiało, że się uśmiechała.)
  There's something in the way she moves that makes me love her. (Jest coś w jej sposobie poruszania, co sprawia, że ją kocham.)
czasownik
 1. istnieć, być, żyć
  I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
  How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka)
 2. podróżować
  This year she's been to three different countries. She really gets about, doesn't she? (W tym roku była w trzech różnych krajach. Ona naprawdę podróżuje, nieprawdaż?)
 3. mieć wielu partnerów seksualnych
 4. poruszać się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "about"

czasownik
inne
phrasal verb
inne
rzeczownik
przysłówek
kolokacje

podobne do "about" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "about" po polsku

rzeczownik
inne
inne
zapomnij o tym (od "forget about it") = fuggedaboutit

powered by  eTutor logo