BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"zdenerwowany czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdenerwowany czymś" po polsku

obrazek do "nervous" po polsku
przymiotnik
 1. nervous ***
  • zdenerwowany (odczuwający niepokój), nerwowy (np. atmosfera)
   She started to feel really nervous. (Ona zaczęła się czuć naprawdę zdenerwowana.)
   I could hear nervous chatter from all around. (Wokół siebie słyszałem nerwowy gwar.)
 2. put out **
  • zdenerwowany, podminowany British English
   Don't be so put out, smile! (Nie bądź taki zdenerwowany, uśmiechnij się!)
   I don't know why he is so put out; maybe something bad happened. (Nie wiem, czemu jest taki podminowany; może stało się coś złego.)
   Why are you so put out? (Dlaczego jesteś taki podminowany?)
 3. excited **
  • zdenerwowany, przejęty
   I think he lost the race because he was too excited. (Uważam, że on przegrał wyścig, ponieważ był zbyt przejęty.)
   He was very excited about his graduate work. (On był bardzo przejęty swoją pracą dyplomową.)
 4. awkward , **
  • skrępowany, zdenerwowany, niezręczny (o człowieku)
   I'm usually awkward at parties. (Na imprezach jestem zazwyczaj skrępowany.)
   Don't be so awkward around girls! (Nie bądź taki zdenerwowany w towarzystwie dziewczyn!)
   zobacz także: clumsy
 5. tense *
  • spięty, zdenerwowany (o osobie)
   He looked nervous and tense. (On wyglądał na zdenerwowanego i spiętego.)
 6. taut
 7. agitated  
 8. distracted
 9. streaked
 10. choked
 11. nervy potocznie  
 12. perturbed
 13. aflutter
 14. cheesed off
 15. trepidatious
 16. nettled
 17. verklempt
 18. browned off British English
  • zdenerwowany (przez coś)
   She gets a bit browned off with him borrowing the car all the time. (Ona jest trochę zdenerwowana faktem, że on cały czas pożycza auto.)
 19. steamed-up
 20. tensed-up
 21. het up   British English potocznie
 22. bent out of shape
 23. eggy
 24. illing
 25. chocker
 1. in bits British English potocznie
idiom
 1. in a snit
 2. fit to be tied
 1. hopping mad
 2. all shook up
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. get up someone's nose British English , get up somebody's nose
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
 1. give somebody a pain
idiom
 1. be in somebody's face potocznie , get in someone's face
 2. do someone's head in
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. rile
 6. perturb
 7. peeve
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
czasownik
 1. flurry somebody
 2. draw blood  
 3. make somebody nervous  
 4. make somebody's hackles rise , get somebody's hackles up
 5. rark New Zealand English potocznie , rark up New Zealand English potocznie
phrasal verb
 1. set somebody off  
 2. wind somebody up
 3. churn somebody up British English
 4. hack somebody off
 5. tick somebody off
idiom
 1. brown somebody off  
  He browned me off with his words. (Zdenerwował mnie swoimi słowami.)
  Don't brown me off, I'm very tired. (Nie denerwuj mnie, jestem bardzo zmęczony.)
 2. blow somebody over
 3. drive someone around the bend  
 4. give someone fits
 5. turn somebody upside down  
 6. set one's teeth on edge
 7. get somebody's goat język mówiony   potocznie
  He got my goat and then boldly asked me for a favour. (On mnie zdenerwował, a później bezczelnie poprosił o przysługę.)
 8. bitch someone off
 1. make somebody angry , make somebody cross
obrazek do "get angry" po polsku
czasownik
 1. get angry , become angry
 2. flip **
 3. chafe
 4. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 5. get stressed
 6. combust  
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
idiom
 1. get one's hackles up
 2. go bananas
 3. have kittens British English , have a cow American English
czasownik
 1. keep calm , stay calm

Powiązane zwroty — "zdenerwowany czymś"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +10 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo