Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"zaniepokojony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaniepokojony" po polsku

zaniepokojony

obrazek do "worried" po polsku
przymiotnik
 1. worried **
  • zmartwiony, przejęty, frasobliwy, zaniepokojony, zatroskany, zafrasowany
   You can't find five minutes to call your worried mother? (Nie możesz znaleźć pięciu minut, żeby zadzwonić do zmartwionej matki?)
   Why do you look so worried? (Dlaczego wyglądasz na takiego zmartwionego?)
   I was worried because he hadn't called for a while. (Byłem zaniepokojony, bo on nie dzwonił przez jakiś czas.)
   She was worried because she thinks hiking is dangerous. (Ona była zatroskana bo uważa, że wspinaczka jest niebezpieczna.)
 2. concerned ****
  • zatroskany, zaniepokojony, zmartwiony
   My father is very concerned about my future. (Mój ojciec jest bardzo zatroskany o moją przyszłość.)
   I hope you don't mind I called you eight times, I was just concerned. (Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że dzwoniłem osiem razy, po prostu byłem zaniepokojony.)
   She is concerned about her exam results. (Ona jest zaniepokojona o wyniki swojego egzaminu.)
   link synonim: anxious
   zobacz także: worried
 3. anxious **
  • zaniepokojony, zatroskany
   She gave me an anxious look. (Ona spojrzała na mnie w zatroskaniu.)
   My mother is always anxious about me. (Moja mama zawsze się o mnie niepokoi.)
   There was a stranger in the garden and I felt anxious. (W ogrodzie był ktoś obcy i zaniepokoiłem się.)
   link synonim: concerned
 4. uneasy *
 5. alarmed  
 6. disturbed
 7. dismayed
 8. perturbed
 9. disquieted  
 10. trepidatious
 11. discomposed
 1. concerned about something **  
  I'm concerned about my friend's behaviour. (Jestem zaniepokojony zachowaniem mojego przyjaciela.)
  I'm concerned about your health. (Jestem zaniepokojona twoim zdrowiem.)
 2. bothered about something  
 3. alarmed by something , alarmed at something  

powered by  eTutor logo