"zdenerwować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdenerwować się" po polsku

zdenerwować się

czasownik
 1. flip **
  • zdenerwować się, wściec się informal [INTRANSITIVE]
   He flipped and drove away. (On zdenerwował się i odjechał.)
   Don't tell him that, he'll flip. (Nie mów mu tego, wścieknie się.)
   zobacz także: freak
 2. chafe
 3. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 4. get stressed
 5. combust  
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
idiom
 1. get one's hackles up
 2. go bananas
  • wściec się, zdenerwować się informal
   My mom will go bananas when she finds out I have used up all her perfumes. (Moja mama się wścieknie, kiedy się dowie, że zużyłam jej wszystkie perfumy.)
 3. have kittens British English , have a cow American English
 4. come unscrewed slang , także: come unstrung
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. get up someone's nose British English , get up somebody's nose
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
 1. give somebody a pain
idiom
 1. do someone's head in
 2. get in somebody's face   informal
  He's getting in my face, tell him to leave. (On mnie denerwuje, powiedz mu, żeby wyszedł.)
  Stop singing, it's getting in my face. (Przestań śpiewać, denerwuje mnie to.)
 3. get a rise out of somebody  
 4. gripe one's soul  
 5. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 6. rattle somebody's cage
 7. drive somebody mad , send somebody mad  
 8. steam somebody up
 9. get in somebody's hair
 10. break someone's balls
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. rile
 6. perturb
 7. peeve
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend British English , send somebody round the bend British English
czasownik
 1. flurry somebody
 2. draw blood  
 3. make somebody nervous  
 4. make somebody's hackles rise , get somebody's hackles up
 5. rark New Zealand English informal , rark up New Zealand English informal
idiom
 1. brown somebody off  
  He browned me off with his words. (Zdenerwował mnie swoimi słowami.)
  Don't brown me off, I'm very tired. (Nie denerwuj mnie, jestem bardzo zmęczony.)
 2. blow somebody over
 3. drive someone around the bend  
 4. give someone fits
 5. turn somebody upside down  
 6. set one's teeth on edge
 7. get somebody's goat spoken   informal
  He got my goat and then boldly asked me for a favour. (On mnie zdenerwował, a później bezczelnie poprosił o przysługę.)
 8. bitch someone off
phrasal verb
 1. wind somebody up
 2. churn somebody up British English
 3. hack somebody off
 4. tick somebody off
 1. make somebody angry , make somebody cross
czasownik
 1. keep calm , stay calm

Powiązane zwroty — "zdenerwować się"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +17 znaczeń
zdenerwowany = nervous +12 znaczeń
rzeczownik
nerw = nerve +1 znaczenie
inne
idiom
zdenerwowany = in a snit +1 znaczenie
inne

"zdenerwować się" — Słownik kolokacji angielskich

feel nervous kolokacja
 1. feel czasownik + nervous przymiotnik = zdenerwować się
  Bardzo silna kolokacja

  I felt a little nervous about going out into the world and making it.

  Podobne kolokacje:
get nervous kolokacja
 1. get czasownik + nervous przymiotnik = zdenerwować się
  Luźna kolokacja

  Then he saw his name on top of the scoreboard and got nervous.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo