Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"zdenerwować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdenerwować kogoś" po polsku

zdenerwować kogoś

czasownik
 1. flurry somebody
 2. draw blood  
 3. make somebody nervous  
 4. make somebody's hackles rise , get somebody's hackles up
 5. rark NZE potocznie , rark up NZE potocznie
phrasal verb
 1. set somebody off  
 2. wind somebody up
 3. churn somebody up BrE
 4. hack somebody off
 5. tick somebody off
idiom
 1. brown somebody off  
  He browned me off with his words. (Zdenerwował mnie swoimi słowami.)
  Don't brown me off, I'm very tired. (Nie denerwuj mnie, jestem bardzo zmęczony.)
 2. blow somebody over
  • zdenerwować kogoś (o wietrze)
 3. drive someone around the bend  
 4. give someone fits
 5. turn somebody upside down  
 6. set one's teeth on edge
 7. get somebody's goat język mówiony   potocznie
  He got my goat and then boldly asked me for a favour. (On mnie zdenerwował, a później bezczelnie poprosił o przysługę.)
 8. bitch someone off
 1. make somebody angry , make somebody cross
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. get up someone's nose BrE , get up somebody's nose
 4. make somebody puke
 5. get on somebody's tits
 1. give somebody a pain
idiom
 1. be in somebody's face potocznie , get in someone's face
 2. do someone's head in
 3. get a rise out of somebody  
 4. gripe one's soul  
 5. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 6. rattle somebody's cage
 7. drive somebody mad , send somebody mad  
 8. steam somebody up
 9. get in somebody's hair
 10. break someone's balls
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. frost *
 6. rile
 7. perturb
 8. peeve
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend BrE , send somebody round the bend BrE
obrazek do "get angry" po polsku
czasownik
 1. get angry , become angry
 2. flip **
 3. chafe
 4. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 5. get stressed
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
idiom
 1. get one's hackles up
 2. go bananas
 3. have kittens BrE , have a cow AmE
czasownik
 1. keep calm , stay calm

Powiązane zwroty — "zdenerwować kogoś"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +17 znaczeń
zdenerwowany = nervous +12 znaczeń
rzeczownik
nerw = nerve +1 znaczenie
inne
idiom
zdenerwowany = in a snit +1 znaczenie
inne

powered by  eTutor logo