BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"set somebody off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "set somebody off" po angielsku

phrasal verb
 1. wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
  I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
  We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
  She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
  I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. rozpoczynać, uruchamiać
  This event set off a crisis. (To wydarzenie rozpoczęło kryzys.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. spowodować coś, wywołać coś
 2. włączyć coś (o alarmie)
  He pushed the red button and set the alarm off. (On wcisnął czerwony guzik i włączył alarm.)
 3. zdetonować coś, spowodować wybuch czegoś
  He threatened to set the bomb off. (On groził, że zdetonuje bombę.)
 4. podkreślić coś (uczynić coś atrakcyjniejszym)

powered by  eTutor logo