KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"set-off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "set-off" po angielsku

phrasal verb
 1. wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
  I set out on a journey to Africa. (Wyruszyłem w podróż do Afryki.)
  We will set out at noon. (Wyruszymy w podróż w południe.)
  She'll set off for Warsaw in the evening. (Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.)
  I have to set off early to get there. (Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. rozpoczynać, uruchamiać
  This event set off a crisis. (To wydarzenie rozpoczęło kryzys.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. spowodować coś, wywołać coś
 2. włączyć coś (o alarmie)
  He pushed the red button and set the alarm off. (On wcisnął czerwony guzik i włączył alarm.)
 3. zdetonować coś, spowodować wybuch czegoś
  He threatened to set the bomb off. (On groził, że zdetonuje bombę.)
 4. podkreślić coś (uczynić coś atrakcyjniejszym)
rzeczownik
 1. kompensata (za coś), wyrównanie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo