14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"wyrównanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrównanie" po polsku

wyrównanie

rzeczownik
 1. alignment * , także: alinement
  • ustawienie (w linii), wyrównanie
   Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far. (Niestety, wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.)
  • wyrównanie (tekstu w edytorze)
   the state of a text being arranged in a line with a margin in a text editor
   Please check the page alignment. (Prosimy o sprawdzenie wyrównania strony.)
 2. justification *
  • wyjustowanie, wyrównanie (np. tekstu w dokumencie elektronicznym)
 3. reckoning
 4. handicap *
 5. rebalancing  
 6. disgorgement
 7. true-up
 8. setoff
 9. levelling
 10. planishing
 11. equalising British English , equalizing American English
 12. equaling
 13. top-up
 14. squaring
 15. justifying
  • wyrównanie (np. marginesów)
 16. flattening out
 17. reconciling
przysłówek
 1. closely , ***
  • równo, wyrównanie (np. o walce)
   They were fighting very closely but Peter won. (Oni walczyli bardzo wyrównanie, ale Peter wygrał.)
   They played closely, but one of them was slightly faster. (Grali równo, ale jeden z nich był nieco szybszy.)
czasownik
 1. even *****  
  He evened the glaze with a palette knife. (On wyrównał glazurę szpachlą.)
  Mary evened the soil and placed a seed in the middle of it. (Mary wyrównała ziemię i w środku położyła nasionko.)
 2. right ***** , także: r. ***
 3. smooth ***
 4. true *****
  • wyrównać, wygładzić (w stolarstwie)
   My dad wants to true up the sides of a door by himself. (Mój tato własnoręcznie chce wyrównać boki drzwi.)
 5. equal *** , także: equalled British English , także: equalling British English , także: equaled American English , także: equaling American English
  • zrobić coś tak samo dobrze, wyrównać (np. rekord) [TRANSITIVE]
   He equaled his last year's score. (On wyrównał swój zeszłoroczny wynik.)
   The singer equaled her last year's performance of "I will always love you". (Piosenkarka zaśpiewała "I will always love you" tak samo dobrze, jak w tamtym roku.)
 6. square , **** , sq. (skrót)
 7. reconcile *
 8. equalize American English , equalise British English
 9. rebalance  
 10. true up
 11. roll-out , rollout
phrasal verb
 1. even up
czasownik
 1. level *****
  • wyrównywać, niwelować [TRANSITIVE]
   Let's level the knowledge of the students. (Wyrównajmy poziom wiedzy uczniów.)
   We have to level the differences between your two groups. (Musimy wyrównać różnice pomiędzy waszymi dwoma grupami.)
 2. align * , także: aline
  • wyrównywać (tekst w dokumencie)
   Align this header to the left. (Wyrównaj ten nagłówek do lewej.)
 3. justify **
  • wyrównywać (np. marginesy) [TRANSITIVE]
   If you justify the margins, the text will look nicer. (Jeśli wyrównasz marginesy, tekst będzie wyglądał ładniej.)
   I am going to lower your grades if you don't justify the margins. (Obniżę wam oceny, jeżeli nie wyrównacie marginesów.)
 4. adjust ***
  • poprawiać, wyrównywać (np. poduszkę, krzesło, okulary) [TRANSITIVE]
   She adjusted her glasses. (Ona poprawiła swoje okulary.)
   He adjusted his chair to face us. (On poprawił swoje krzesło, aby zwrócić się do nas twarzą.)
 5. compensate * , także: recompensate
phrasal verb
 1. level off , level out
czasownik
 1. equal *** , także: equalled British English , także: equalling British English , także: equaled American English , także: equaling American English
  • równać się, wyrównać się [TRANSITIVE]
   to be the same in value as, of the same value
   Two plus two equals four. (Dwa dodać dwa równa się cztery.)
   The left side of the equation must equal the right side. (Lewa strona równania musi równać się prawej stronie.)
 2. even *****
  • wyrównać się (np. o szansach)
   The chances evened when Samantha joined our team. (Szanse się wyrównały, kiedy Samantha dołączyła do naszego zespołu.)
phrasal verb
 1. even out  
  link synonim: level out

powered by  eTutor logo