eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"wygładzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wygładzić" po polsku

wygładzić

czasownik
 1. smooth *** , smooth down
  • wygładzić (np. powierzchnię drewna) [przechodni]
   She smoothed the sheet on her bed. (Ona wygładziła prześcieradło na swoim łóżku.)
   He smoothed down his moustache. (On wygładził swoje wąsy.)
 2. smooth ***
  • wyrównać, wygładzić, przygładzić [przechodni]
   Kate smoothed her skirt. (Kate przygładziła swoją spódnicę.)
   He used a straightener to smooth his long hair. (On użył prostownicy, aby przygładzić swoje długie włosy.)
 3. true *****
  • wyrównać, wygładzić (w stolarstwie)
   My dad wants to true up the sides of a door by himself. (Mój tato własnoręcznie chce wyrównać boki drzwi.)
 4. flatten out  
 5. unruffle  
 6. resmooth
 7. unpucker
  • wygładzić (np. zmarszczki na obrusie)
czasownik
 1. polish , **
  • szlifować, wygładzać, dopracować (np. przemówienie)
   You have to polish your speech - it's good, but not perfect. (Powinieneś dopracować swoje przemówienie - jest dobre, ale nie idealne.)
   She is polishing the speech in her room. (Ona dopracowuje przemówienie w swoim pokoju.)
 2. smoothen
 3. besmooth  
 4. unknit
phrasal verb
 1. touch something up
  • retuszować coś, poprawiać coś, wygładzać
   He is a graphic designer who touches photos up. (On jest grafikiem, który retuszuje zdjęcia.)
   The model's photos were so touched up she didn't look like herself. (Zdjęcia modelki były tak zretuszowane, że nie przypominała siebie.)

Powiązane zwroty — "wygładzić"

przymiotnik
gładki = smooth +19 znaczeń
prefiks
rzeczownik
czyszczenie (ruch wykonywany gdy czyścimy coś lub chcemy coś wygładzić) = brush
wygładzanie = smoothing +2 znaczenia
czasownik

"wygładzić" — Słownik kolokacji angielskich

smooth down kolokacja
 1. smooth czasownik + down particle = wygładzić (np. powierzchnię drewna)
  Bardzo silna kolokacja

  She stood and smoothed down her skirt, moved toward the door.

  Podobne kolokacje: