BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gładki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gładki" po polsku

gładki

The Unending Plain Serengeti Plain
przymiotnik
 1. smooth ***
  • gładki, wygładzony
   She has smooth skin. (Ona ma gładką skórę.)
   Mother's smooth voice made the child asleep. (Delikatny głos matki uśpił dziecko.)
   The box had smooth edges. (Pudełko miało gładkie krawędzie.)
   przeciwieństwo: rough
  • gładki (mikstura bez większych kawałków)
   I have a toothache, I can only eat smooth cocktails. (Boli mnie ząb, mogę jeść tylko gładkie kotajle.)
   This soup is very smooth, you can give it to your child. (Ta zupa jest bardzo gładka, możesz dać ją swojemu dziecku.)
 2. soft ***
  • gładki (np. skóra)
   Your skin is so soft, what cream do you use? (Twoja skóra jest taka miękka, jakiego kremu używasz?)
   Her skin was soft like silk. (Jej skóra była gładka jak jedwab.)
 3. entire ****
  • całobrzegi (liść), gładki (o krawędzi liścia)
   This leaf has entire margins. (Ten liść ma gładkie krawędzie.)
 4. plain ***
  • gładki (bez żadnego wzoru), jednolity
   Plain clothes are easier to match. (Jednolite ubrania są łatwiejsze do dopasowania.)
   Do you have any plain white T-Shirts? (Czy macie jakieś gładkie białe koszulki?)
   link synonim: patternless
 5. silky
 6. clean ****
  • równy, gładki
   You need to put it on a clean surface. (Musisz położyć to na gładkiej powierzchni.)
   Clean asphalt is good for rollerblading. (Gładki asfalt jest dobry do jeżdżenia na rolkach.)
 7. seamless
 8. sleek * , także: sleeken
 9. slick *
  • zręczny, gładki (o wykonaniu, działaniu)
   The actor's slick transition from fury to total tranquility was impressive. (Zręczne przejście tego aktora od wściekłości do totalnego spokoju było imponujące.)
   link synonim: skilful
  • gładki (o włosach, skórze)
   She had beautiful, slick pitch-black hair. (Miała piękne, gładkie kruczoczarne włosy.)
 10. flat **
  • równy, gładki (o powierzchni, np. wody)
   The lake was flat and lifeless. (Jezioro było gładkie i bez śladów życia.)
 11. fluent
 12. glib
  • gładki (np. styl)
 13. unlined
 14. pat ***
  • gładki, bez zająknięcia
   She gave a pat speech. (Ona wygłosiła mowę bez zająknięcia.)
   I tried to recite the pat poem. (Próbowałem wyrecytować wiersz bez zająknięcia.)
 15. unruled
 16. glabrous , glabrate
 17. self-colour
 18. levigate  
 19. self-coloured BrE , self-colored AmE
 20. sleekit
prefiks
 1. leio-  

powered by  eTutor logo