TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wygładzić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wygładzić coś" po polsku

czasownik
 1. smooth *** , smooth down
  • wygładzić (np. powierzchnię drewna) [przechodni]
   She smoothed the sheet on her bed. (Ona wygładziła prześcieradło na swoim łóżku.)
   He smoothed down his moustache. (On wygładził swoje wąsy.)
 2. smooth ***
 3. true *****
  • wyrównać, wygładzić (w stolarstwie)
   My dad wants to true up the sides of a door by himself. (Mój tato własnoręcznie chce wyrównać boki drzwi.)
 4. flatten out  
 5. unruffle  
 6. resmooth
 7. unpucker

wygładzić coś

phrasal verb
 1. round something off
czasownik
 1. rub-down  
czasownik
 1. polish , **
  • szlifować, wygładzać, dopracować (np. przemówienie)
   You have to polish your speech - it's good, but not perfect. (Powinieneś dopracować swoje przemówienie - jest dobre, ale nie idealne.)
   She is polishing the speech in her room. (Ona dopracowuje przemówienie w swoim pokoju.)
 2. smoothen
 3. besmooth  
 4. unknit
phrasal verb
 1. touch something up
  • retuszować coś, poprawiać coś, wygładzać
   He is a graphic designer who touches photos up. (On jest grafikiem, który retuszuje zdjęcia.)
   The model's photos were so touched up she didn't look like herself. (Zdjęcia modelki były tak zretuszowane, że nie przypominała siebie.)

Powiązane zwroty — "wygładzić coś"

przymiotnik
gładki = smooth +19 znaczeń
prefiks
czasownik
rzeczownik
wygładzanie = smoothing +2 znaczenia